DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Rajtár

SaS

...rástol pomerne aj výber daní (v období 2011-2016, pozn.), ale keď sa pozrieme, že či sme dobehli tu úroveň už len v Českej republike, tak sme ju nedobiehali...

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Pravda

Podľa údajov Eurostat predstavovali príjmy z daní v roku 2011 na Slovensku 11,431 milióna eur (16,2 % HDP), v roku 2016 bol tento príjem na úrovni 14,577 miliónov eur (18 % HDP). Za sledované obdobie tak došlo k nárastu daňových príjmov o 27,5 %. Aj napriek pomerne výraznému nárastu predstavujú daňové príjmy na Slovensku v roku 2016 18 % HDP, kým v susednom Česku je tento podiel 19,9 % HDP. Daňové príjmy v Česku už v roku 2011 predstavovali väčší podiel HDP (18,9 %), než aký je súčasný stav na Slovensku, a preto hodnotíme výrok Jozefa Rajtára ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error