DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...vylepšenie výberu daní bolo evidentné (...) že vlastne za vlády Róbert Fico dva sa zásadným spôsobom narástol výber daní...

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Pravda

Výrok poukazuje na nárast výberu daní počas druhej vlády Roberta Fica, 2012-2016. V roku 2012 tvorili daňové a odvodové príjmy 10 932 268 eur, zatiaľ čo v roku 2016 predstavovali 14 229 475 eur. Hovoríme tak o náraste vo výške približne 30 %. Podľa Eurostatu predstavovali daňové príjmy v roku 2012 viac ako 15 % HDP, tento podiel bol v roku 2016 na úrovni 18 %, došlo tak k nárastu o niečo viac ako 2 percentuálne body. Kaliňákova formulácia "zásadným spôsobom" je nejasná, ale je fakt, že objem daňových príjmov narástol, preto hodnotíme výrok ako pravdivý.

Daňové a odvodové príjmy na hotovostnej báze na základe rozpočtu verejnej správy na dané obdobie:
2012 - 10 932 268 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.23)
2013 - 11 759 952 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.28)
2014 - 12 026 411 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.28)
2015 - 13 678 456 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.22)
2016 - 14 229 475 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.22) 

Predpokladané daňové a odvodové príjmy na hotovostnej báze:
2017 - 14 580 173 eur (Hlavná kniha, .pdf, str.22)
2018 - 15 029 375 eur. (Hlavná kniha, .pdf, str.22)

Eurostat eviduje daňové príjmy ako podiel HDP, čo podáva lepšiu predstavu o zmene počas sledovaného obdobia. V roko 2012 predstavili daňové príjmy 15,7 % HDP, v roku 2013 dosiahli 16,6 %, v roku 2014 sa opäť navýšili na 17,4 % a v roku 2015 predstavovali 18,1 %. V roku 2016 došlo k miernemu poklesu, daňové príjmy predstavovali 18 % HDP Slovenska. Priemer EÚ 28 je 26,6 %.

Efektivitu výberu dane ukazuje aj daňová medzera, čiže rozdiel medzi skutočne zaplatenou daňou a daňou, ktorá mala byť zaplatená, ak by všetci jednotlivci a podniky priznali svoje aktivity a transakcie správne, v súlade s platnou legislatívou a zámermi legislatív. Podľa analýzy Inštitútu finančnej politiky bola daňová medzera v roku 2012 na úrovni 39,9 % potenciálnej DPH, v roku 2013 došlo k zníženiu na 35,5 %, v roku 2014 na 29,5 % a posledný údaj z 2015 hovorí o daňovej medzere v objeme 29,2 % potenciálnej HDP.

K nárastu daňových a odvodových príjmov prispeli okrem iného aj zvýšenie DPH z 19 % na 20 % v roku 2012 (Prezentácia, .pdf, str.5), rast ekonomiky a s tým spojený aj nárast ziskovosti firiem

Najväčšia pozitívna odchýľka vo výbere daní bola zaznamenaná v roku 2014, kedy bolo vybraných o 1 347 mil. eur viac ako sa predpokladalo. Dôvodom nárastu bolo podľa IFP úspešnejšie vyberanie daní, najmä korporátnej dane a dane z pridanej hodnoty. (.pdf, str.1)


Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error