DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Rajtár

SaS

Podľa prieskumov Európskej únie, ako sme aj počuli, 53% ľudí nedôveruje polícii.

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Pravda

Dôvera v políciu je na Slovensku dlhodobo pomerne nízka. Podľa posledných údajov z mája 2017 zverejnených v prieskume Eurobarometer na zadanie Európskej komisie, na Slovensku nedôveruje polícii až 53 % obyvateľov. Zaostávame aj za našimi susednými krajinami. V Rakúsku nedôveruje polícii len 13 % populácie, v Maďarsku a v Českej republike 32 %, kým v Poľsku 42 %. Za posledný rok rástol pomer ľudí, ktorí nedôverujú v políciu na Slovensku až o štyri percentuálne body. Na základe týchto zistení výrok hodnotíme ako pravdivý.


Dôvera v políciu na Slovensku počas obdobia od vstupu do Európskej únie:
Zdroj: Európska Komisia, Eurobarometer (Máj 2017)

Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error