DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...keď sme začínali (v 2006, pozn.) tak Slovensko bolo aj nie len v úrovni platov, ale životnej úrovni aj za Maďarskom, aj za Českou republikou, aj za Poľskom.

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Zavádzajúce

Výrok porovnáva vývoj priemerných platov a životnej úrovne v krajinách V4 od roku 2006 po súčasnosť. Podľa OECD je životná úroveň v súčasnosti najvyššia v Česku, potom nasleduje Slovensko, Poľsko a Maďarsko. Podľa štatistík zameraných na spokojnosť so životom boli v roku 2007 najviac spokojní Poliaci, za nimi nasledovali Slováci, Češi a nakoniec Maďari. Z tohto vyplýva, že Slováci v roku 2007 neboli štatisticky za Maďarmi, Poliakmi a Čechmi, ale len za Poliakmi. Keď porovnáme úroveň priemernej mzdy tak v roku 2006 bol najväčší ročný príjem v Maďarsku, za ním nasledovalo Poľsko, Česko a nakoniec Slovensko. V roku 2016 sa rebríček obrátil a na prvom mieste sa umiestnilo Poľsko, nasledovalo Česko, Slovensko a Maďarsko. Na základe týchto údajov preto môžeme skonštatovať, že podľa výšky priemernej ročnej mzdy bolo Slovensko v roku 2006 naozaj za Maďarskom, Českom a Poľsko. Kvôli protichodným tvrdeniam hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci. 

OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj) na základe 11 kritérií hodnotí životnú úroveň v 38 krajín sveta. Týmito kritériami sú zdravie, výška a rozdelenie príjmov v spoločnosti, zamestnanosť, dĺžka pracovnej doby, bývanie, bezpečie, vzdelanie, životné prostredie, voľný čas a spokojnosť so životom. 

Spomedzi krajín V4 sa najlepšie umiestnila Česká republika na 21. mieste, Slovensko obsadilo 26. miesto, tesne za ním nasledovalo Poľsko na 27. mieste a Maďarsko sa umiestnilo na 32. mieste. (OECD) Nový rebríček OECD je veľmi interaktívny a umožňuje porovnávanie krajín aj na základe samotných kritérií. Najviac sú so životom v krajine spokojní Češi (6.6 bodov), za nimi nasledujú Slováci (6.1 bodov), potom Poliaci (6.0 bodov) a najmenej spokojní sú Maďari (5.3 bodov). 

Údaje o hodnote životnej úrovni zbiera OECD len od roku 2011 a v súčasnosti nie je možné porovnávať jednotlivé výsledky v priebehu rokov. Avšak podľa prieskumov EÚ v rokoch 2007 (oranžový stĺpec) a 2011 (modrý stĺpec) zameranej na spokojnosť so životom môžeme vidieť, že najviac spokojní boli občania Poľska (6,9), za nimi nasledovali Slováci (6,7), Češi (6,6) a nakoniec Maďari (5,6), pričom hodnotenie je na škále 1-10 (zdroj: Eurostat).


 

V prípade rastu priemernej mzdy sa opäť pozrieme na štatistiky OECD. V roku 2006 predstavovala priemerná ročná mzda na Slovensku 19 017 dolárov (16 121 €), v Česku 20 939 dolárov, v Poľsku 21 069 dolárov a v Maďarsku 21 900 dolárov. V roku 2016 sa štatistiky výrazne zmenili. Najmenšiu priemernú ročnú mzdu malo Maďarsko, len 21 711 dolárov, za ním nasledovalo Slovensko 23 508 dolárov (19 929 €), potom Česko 23 722 a najvyššiu mzdu malo Poľsko 25 921 dolárov. V tabuľke je znázornený rast priemernej ročnej mzdy krajín V4 od roku 2006 do roku 2016. (OECD)


Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error