DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

Klesla zadĺženosť, už sme na úrovni 50%, likvidujeme, likvidujeme v podstate aj deficit štátneho rozpočtu, postupne sú to najlepšie čísla, historické rekordné čísla v deficitoch...

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Nepravda

Verejný dlh Slovenskej republiky dosiahol v druhom kvartáli roka 2017 výšku 51,8 % HDP, uvádza Eurostat. Údaj sa teda približuje 50-tim %, ktoré spomína Kaliňák. Vyjadrené v absolútnych hodnotách dlží Slovensko 42 780 200 000 eur. Čo sa týka deficitu štátneho rozpočtu, malo Slovensko podľa Eurostatu v roku 2016 deficit na úrovni 2,2 % HDP. V absolútnych číslach to predstavuje schodok 1 773 900 000 eur. V druhom kvartáli 2017 dosiahol deficit 0,9 % HDP, čo v absolútnych číslach predstavuje 181 400 000 eur. Keďže údaje za rok 2017 nie sú kompletné, budeme brať do úvahy výsledky z roku 2016. Ak sa pozrieme na vývoj deficitu štátneho rozpočtu (pre porovnanie sme skúmali deficit od roku 2006, kedy sa začala prvá Ficova vláda), zistíme, že deficit z 2016 (2,2 %) nie je doteraz najnižší. V roku 2007 dosahoval deficit 1,9 % HDP. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Pre lepší prehľad uvádzame ako podiel HDP vývoj deficitu v tabuľke.Je nutné dodať, že vývoj deficitu ovplyvnili rôzne faktory. V roku 2009 vypukla finančná kríza a v rokoch 2010-2012 sa menila vláda.

Kaliňák sa vo svojom výroku o historicky najnižšom deficite štátneho rozpočtu pravdepodobne pridŕžal starých údajov z mája 2017, kedy rezort financií vyhlásil, že dlh klesol na rekordných 1,68 % HDP. Podľa najnovšej správy Eurostatu je tento údaj nesprávny. Deficit sa vyšplhal na 2,2 % HDP kvôli horšiemu vývoju dane z príjmov právnických osôb.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error