DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Rajtár

SaS

OECD hovorí, že máme najmenej výkonnú verejnú správu v porovnaní so všetkými ostatnými krajinami OECD.

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Pravda

Organizácia pre rozvoj a spoluprácu (OECD) uverejnila v júni 2017 správu s názvom Economic Survey of the Slovak Republic 2017. Súčasťou tejto správy sú aj rebríčky s rôznymi ukazovateľmi, medzi ktoré patrí aj rebríček výkonnosti verejnej správy (Efectiveness of public administration). V tomto rebríčku Slovensko zaostalo za všetkými členskými krajinami a umiestnilo sa na poslednom mieste. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

OECD zastrešuje 35 ekonomicky najrozvinutejších krajín sveta. Patrí sem aj Slovensko,ale aj niektoré mimoeurópske krajiny. Správa OECD v rebríčku efektivity verejnej správy (.pdf, s. 31) porovnáva 29 členských krajín, spomedzi ktorých sa Slovensko umiestnilo na úplnom spodku rebríčka. Rebríček udáva hodnotenie krajín s bodmi od 0 po 6, kkde 0 znamená najhoršie a 6 najlepšie hodnotenie. Slovensko získalo hodnotenie 1,9. Priemer porovnaných krajín OECD je 3. Spomedzi krajín V4 sa najlepšie umiestnilo Poľsko, ktoré však stále zaostáva za priemerom OECD. Maďarsko aj Česká republika dosiahli takmer identické hodnotenie.

Zdroj: OECD, Economic Survey of the Slovak Republic 2017 (.pdf, s. 31)

Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error