DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Kaliňák

SMER-SD

...bolo nakoniec úspešné predsedníctvo (SK PRES, pozn.), všetci hodnotia, že bolo za posledné roky najúspešnejšie

Kalinák a Rajtár v O5M12 - 11.12.2017
Nepravda

Výrok hovorí o predsedníctve Slovenska v Rade Európskej únie, ktoré prebiehalo od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016. Hlavnou prioritou nášho predsedníctva bolo "zvýšiť jednotu, súdržnosť a odolnosť Únie voči vonkajším i vnútorným výzvam a posilniť dôveru občanov v európsky projekt." (.pdf, str.3) Aj napriek tomu, že naše predsedníctvo zaznamenalo niekoľko úspechov, stretlo sa aj s kritikou a nenaplnením niektorých programových bodov. Demagog.SK nenašiel vyjadrenie žiadneho zahraničného politika, kto by hodontil slovenské predsedníctvo ako najúspešnejšie za posledné roky. Kvôli tejto mepresnosti a kvôli esxistencii kritických hodnotení predsedníctyva hodnotímte výrok Kaliňáka ako nepravidvý.


Na čele Rady EÚ sa striedajú členské štáty EÚ v šesť mesačných intervaloch. Na zabezpečenie väčšej kontinuity práce sa tieto predsedníctva vykonávajú v trojiciach. Každé predsednícke trio si stanový dlhodobé ciele a predstaví spoločný program, ktorý sa predsednícke krajiny snažia naplniť počas ich samostatného predsedania. V rámci tria predsedalo Slovensko spoločne s Holandskom a Maltou. 

Medzi hmatateľné výsledky dosiahnuté počas nášho predsedníctva patrilo vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, schválenie rozpočtu EÚ zameraného na rast zamestnanosti, podpis obchodnej dohody s Kanadou a pokrok v modernizácií nástrojov na ochranu obchodu. Okrem toho sa však niektorí členovia Európskeho parlamentu vyjadrili kriticky voči presadzovaniu nerozumnej obchodnej politiky EÚ, nevysvetlenie finančných škandálov spojených s predsedníctvom a neochotu pomôcť ostatným členským štátom počas migračnej krízy.

Ešte počas trvania predsedníctva povedala nemecká kancelárka Angela Merkel, že verí, že Slovensko zvládne predsedníctvo vynikajúco. Na plenárnom zasadnutí k hodnoteniu slovenského predsedníctva 13. decembra 2016 predniesol Jean-Claude Juncker nasledujúce slová: "I would likte to thank the Slovak friends for a successful Slovak presidency." Juncker taktiež vymenoval úspechy, ako vznik európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, alebo smernice o zbraniach a strelive. Juncker predsedníctvo označil ako "a progress, a great success", avšak nepovedal, že ide o najväčší úspech posledných rokov.

Miroslav Lajčák sa k slovenskému predsedníctvu vyjadril že bolo "(...) bezchybné z hľadiska organizácie a protokolu. Bolo veľmi profesionálne a dobre sme si počínali aj z politického hľadiska." 

Europoslanec Miroslac Mikolášik sa tiež vyjadril, že historicky prvé predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ "sa dá celkovo hodnotiť ako úspech," no nevyhol sa ani kritike "Je veľmi nešťastné, ako sa v závere úspešného predsedníctva pokazil dobrý dojem netransparentnostným používaním finančných prostriedkov a následným nehoráznym slovníkom premiéra na adresu slovenských novinárov, čo si v Bruseli všimol každý." Dátum zverejnenia analýzy: 10.12.2017
success
error