DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Štátny podnik Cargo, pred pár dňami vyhlásil, že mení kolektívnu zmluvu. Ruší dobrovoľné príplatky, odmeny, ktoré dával zamestnancom, aby vznikol priestor na vyplatenie tých nových povinných príplatkov.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Zavádzajúce

ZSSK Cargo nevyhlásilo zmenu kolektívnej zmluvy. Samotná zmluva je platná len do 31. decembra 2017 a v prípade, že sa do konca roka 2017 nepodpíše nová podniková kolektívna zmluva, predĺži sa platnosť súčasnej zmluvy, najdlhšie však do 31. marca 2018. (.pdf, s. 30)  Druhé kolo vyjednávania kolektívnej zmluvy medzi odbormi a zástupcami ZSSK Cargo prinieslo posun v jednaniach, avšak odbory neuvádzajú či a ako boli pozmenené požiadavky ZSSK Cargo o znižovaní príplatkov. Napriek tomu Cargo skutočne vyjadrilo zámer znížiť dobrovoľné príplatky v pripravovanej kolektívnej zmluve. Výrok preto hodnotíme ako zavádzanie.

ZSSK Cargo podpísala so svojimi zamestnancami kolektívnu zmluvu vo februári 2017. Z dôvodu každoročnej aktualizácie tejto zmluvy, prebiehajú v súčasnosti rokovania medzi odbormi a zástupcami ZSSK Cargo. Na prvom kolektívnom vyjednávaní, ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2017, predstavitelia ZSSK Cargo oznámili, že plánujú:
- znížiť príplatky na prácu v sobotu a nedeľu o 40 %, 
- znížiť príplatky za prácu v nepretržitom režime o 20 až 30 %, 
- znížiť náhrady mzdy pri pracovnej neschopnosti počas prvých troch dní z 55 % na 25 %, 
- znížiť príplatok na nadčas zo 60 na 50 %, 
- znížiť príplatok za prácu počas sviatku zo 100 na 75 %.

Generálny riaditšeľ ZSSK Cargo a zároveň aj kolektívny vyjednávač, Imrich Sloboda, sa podľa odborárov vyjadril, že návrh ZSSK Cargo nie je konečný a sú pripravení o ňom ďalej rokovať. Zároveň však pripustil, že podobu tohto návrhu ovplyvnil aj štvrtý sociálny balíček, ktorý by pre ZSSK Cargo predstavoval náklady vo výške 7 000 000 €.  

Druhé kolo kolektívneho vyjednávania zo dňa 21. novembra 2017 prinieslo podľa odborových zväzov posun vo vyjednávaní novej kolektívnej zmluvy. Do tretieho kola vyjednávaní, ktoré sa uskutoční 6. decembra 2017 ostali nevyriešené už len dva sporné body, a to navýšenie miezd o 60 € a príplatok za nočnú prácu na 1 €. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error