DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Pomer medzi mzdou na HDP v Slovenskej republike je 36% a zisk je 51% pre zamestnávateľa. Aký je priemer v západnej Európe, použijem tento výraz? No úplne opačný. Mzdy 49% a zisk 36%.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Minister práce v tomto výroku neuviedol presne, ktorými západnými krajinami porovnáva Slovensko. Údaje, ktoré Richter o rozdelení HDP uviedol, sú v prípade Slovenska správne. Na kompenzáciu zamestnancov ide v priemernej krajine EÚ 47,1 %, zamestnávateľom v priemere zostane 40,8 %. Je pravda, že vo väčšine západných krajín ide na kompenzáciu zamesntnancov vyšší podiel HDP a zamestnávateľom zostane menšia časť, kým u novších členských štátov EÚ je tento trend opačný. Existujú aj výnimku, akou je napríklad Írsko (veľmi vysoký podiel zostane zamestnávateľom, napriek tomu, že je na západe), alebo Estónsko, u ktorého je rozdelenie príjmov podobné tomu, čo Richter spomína. Minister práce hovorí o priemere západoeurópskych krajína preto jeho výrok hodnotíme ako pravdivý.
 
Podľa štatistiky Eurostatu bola v roku 2016 kompenzácia zamestnanca ako podiel z HDP krajiny v prípade Slovenska 39,3 %. Ide o "celkovú finančnú odmenu, vyplácanú v hotovosti alebo v naturáliách, ktorú vypláca zamestnávateľ zamestnancovi za vykonanú prácu počas zúčtovacieho obdobia." Skladá sa z dvoch častí - mzdy a platy; a "spoločenské príspevky" zamestnávateľa (t.j. odvody), ktoré platí za svojho zamestnanca. Priemer za 28 členských krajín EÚ je 47,1 %, v eurozóne (19 krajín) 47,6 %. V Belgicku ide na kompenzáciu zamestnancov 49,4 %, v Nemecku 50,8 %, v Luxembursku 49,1 %. Nižší podiel ako na Slovensku, ide na kompenzácui zamestnancov v Rumunsku (34,2 %), v Poľsku (38,) a v Írsku (29 %).

Pre zamestnávateľa zostane (gross operating surplus) na Slovensku 51 % HDP. Podľa definície z nariadenia Európskej komisie č. 2700/98 ide o (.doc, s. 9) "prebytok vytvorený prevádzkovými činnosťami po tom, ako boli vyplatené mzdy za vykonanú prácu. Možno ho vypočítať z pridanej hodnoty v cenách výrobných nákladov, od ktorej odpočítame osobné náklady." Priemer za EÚ 28 je 40,8 %, priemer za eurozónu 41.1 %. V niektorých krajinách skutočne je pomer zisku zamestnávateľa okolo hodnoty 36 % HDP, je tomu tak napríklad v Dánsku (33,4 %), Nemecku (39,4 %), Estónsku (36,9 %), Francúzsku (34,9 %), Chorvátsku (36,5 %). Kým vo Švédsku zostane zamestnávateľom úplne najmenej (32,3 %), tak v Írsku u nich zostane až 63,1 % HDP.

Aj keď existujú výnimky, akými je Írsko alebo Estónsko, je možné povedať, že v západných krajinách ide väčší podiel HDP na kompenzáciu zamestnancov a menšia časť zostane zamestnávateľom. Tento trend je opačný u novších členských štátov.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error