DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

...k tomu nášmu premiérovi, ktorý bol ako dobrovoľník v súkromnej fabrike, kde sa vyrábajú automobilové diely. Prosím vás pekne, pán premiér dnes v noci dal návod, ako obchádzať zákonník práce, pretože ak niekto raz vykonáva závislú prácu niekde na linke, kde sa vyrábajú nejaké súčiastky, tak musí mať pracovnú zmluvu, výnimočne dohodu. Na dobrovoľnícku zmluvu sa vo výrobe takéhoto typu robiť nedá.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Nezaradený poslanec NR SR naráža na udalosť, ktorá sa odohrala 25. novembra 2017, kedy premiér Fico odpracoval nočnú zmenu v súkromnej spoločnosti IAC Group (Slovakia) v automobilovom priemyselnom parku v Lozorne. Ako to povedal sám Fico, podpísal zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, takže tým pádom by sa nejednalo o závislú prácu. Napriek tomu túto činnosť nemožno považovať za dobrovoľnícku, pretože podľa zákona takáto činnosť sa nemôže vykonávať v rámci podnikania alebo inej zárobkovej činnosti. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Platný zákonník práce definuje závislú prácu v prvej časti, v paragrafu 1 takto: "Závislá práca je práca vykonávaná vo vzťahu nadriadenosti zamestnávateľa a podriadenosti zamestnanca, osobne zamestnancom pre zamestnávateľa, podľa pokynov zamestnávateľa, v jeho mene, v pracovnom čase určenom zamestnávateľom.

Závislá práca môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo výnimočne za podmienok ustanovených v tomto zákone aj v inom pracovnoprávnom vzťahu. Závislá práca nemôže byť vykonávaná v zmluvnom občianskoprávnom vzťahu alebo v zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitných predpisov.
"

Sám premiér pred nástupom na nočnú zmenu deklaroval, že: "Podpísal som zmluvu o dobrovoľníckej činnosti, pretože ako ústavný činiteľ nemôžem byť v žiadnom pracovnoprávnom pomere ani nemôžem mať zárobkovú činnosť,“. Tento typ zmluvy definuje zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve, ktorý presne definuje aj to, čo sa nemožno považovať za dobrovoľnícku činnosť, medzi ktoré patrí aj "činnosť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu, v štátnozamestnaneckom pomere, služobnom pomere alebo činnosť vykonávaná v rámci študijných povinností." (§ 3 ods. 2 pís. c) Takže napriek tomu, že premiér podpísal dobrovoľnícku zmluvu so spoločnosťou, jeho činnosť nebola dobrovoľnícka podľa zákona, teda na jej výkon by potreboval buď pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce. 

Fico sa rozhodol odpracovať osemhodinovú nočnú zmenu vo fabrike koncom novembra 2017 súvislosti s plánovaným sociálnym balíčkom koalície, ktorého súčasťou je aj zvýšenie príplatkov za nočnú prácu, počas sobôt, nedieľ a sviatkov. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error