DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Pretože práveže verejná služba doteraz bola riešená príplatkami. To, čo zákonník práce neobsahoval. Konkrétne zákonník práce neobsahoval doteraz napríklad otázky, ktoré sa týkajú víkendových dní, ale verejná služba obsahovala a to je 30% hodinovej sadzby funkčného platu. To mali aj doteraz. 25% hodinovej sadzby funkčného platu aj za noc a takisto 100% čo sa týka hodinovej sadzby za sviatok.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Vládna koalícia predstavila 28. septembra 2017 nový sociálny balíček, ktorý okrem iného sľubuje zavedenie príplatkov za prácu cez víkendové dni, sviatky a nočnú prácu. Na víkendové príplatky majú podľa súčasnej legislatívy nárok iba zamestnanci verejnej správy, a síce vo výške 30 % hodinovej sadzby funkčného platu. Správne sú aj údaje o výške sadzieb pre príplatky zamestnancov verejnej správy za prácu v noci a počas sviatku. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý. 

V súčasnosti neukladá Zákonník práce zamestnávateľovi povinnosť vyplácať zamestnancom príplatok za prácu cez víkend, t.j. v sobotu a nedeľu. Vyplácanie príplatkov teda závisí od dohody zamestnávateľa so zamestnancom a môže byť obsiahnuté v pracovnej zmluve.

Návrh zákona o mzdovom zvýhodnení za prácu v sobotu a nedeľu predložili už v januári 2017 poslanci strany OĽaNO. Podľa návrhu mali zamestnanci za prácu v sobotu nárok na mzdové zvýhodnenie v sume najmenej 50 % priemerného zárobku. Za prácu v nedeľu malo zvýhodnenie dosiahnuť najmenej 100 % priemerného zárobku. Daný návrh bol však v prvom čítaní zamietnutý.

Hovorca Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Michal Stuška, uviedol pre TASR, že aj bez ukotvenia v Zákonníku práce mnohí zamestnanci dostávajú príplatky za víkendovú prácu, pričom zdôraznil, že „požiadavka, že by napríklad za nedeľu mal byť príplatok, nevyplýva ani z právnych predpisov EÚ či predpisov Medzinárodnej organizácie práce (MOP)."

Nárok na odmeňovanie za prácu cez víkend majú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. len zamestnanci vykonávajúci prácu vo verejnom záujme. V § 17 je uvedené, že „zamestnancovi patrí za hodinu práce v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30 % hodinovej sadzby funkčného platu."

Podľa § 123 ods.1 Zákonníka práce „zamestnancovi patrí za nočnú prácu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu nočnej práce mzdové zvýhodnenie najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu."

V apríli 2017 predložili poslanci strany OĽaNO návrh na zmenu výpočtu minimálneho mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu. Výpočet sa nemal odvíjať od minimálnej mzdy ale od mzdy zamestnanca. Aj tento návrh v rámci prvého čítania neprešiel.

Zamestnanci vo verejnej službe sú na základe § 16 zákona č. 553/2003 Z. z. odmeňovaní za prácu v noci príplatkom vo výške 25 % hodinovej sadzby funkčného platu.

§ 122 ods.1 Zákonníka práce stanovuje, že za prácu počas sviatku zamestnancovi prináleží finančné zvýhodnenie vo výške najmenej 50 % jeho priemerného zárobku.

Podľa § 18 zákona č. 553/2003 Z. z. dostane zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme za hodinu práce príplatok v sume 100 % hodinovej sadzby funkčného platu.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error