DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

138 tisíc je cca zamestnancov na minimálnej mzde a z toho môže byť až do 50% vo verejnej službe...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Neoveriteľné

V súvislosti s týmto výrokom sme si vyžiadali vyjadrenie priamo od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a taktiež aj od organizácie INESS. MPSVR SR odkazovalo na odhady spoločnosti Trexima, ktoré uvádzajú počet dotknutých zamestnancov spolu 139,1 tisíc. O tom, koľko percent z toho sú zamestnanci vo verejnej službe, nám ministerstvo informáciu neposkytlo. Podľa spolupracovníka organizácie INESS Roberta Chovanculiaka odhad uvedený ministrom Richterom neberie do úvahy, že v SR existuje 6 stupňov minimálnej mzdy a teda minimálnu mzdu poberá viac ľudí, ako minister uvádza. Nakoľko nie je dostupná štatistika o potrebných počtoch (problematické sú najmä štatistiky o počte ľudí vo verejnej službe) a odborné názory sa nezhodujú, výrok hodnotíme ako neoveriteľný. 

Ministerstvo práce vo svojom vyjadrení uviedlo následovné: "Podľa posledných údajov z Treximy sa zvýšenie sumy minimálnej mzdy na 480 dotkne cez 72 tis. zamestnancov. Približne 28-tisíc z nich ich pracuje v nepodnikateľskej sfére. V minulom roku, keď sa minimálna mzda zvyšovala o 30 eur mesačne, bolo dotknutých 63,0 tis. zamestnancov. K počtu 72 tis. osôb je potrebné doplniť zamestnancov u SZČO. Pre odhad pomáhajú údaje o vymeriavacích základoch zo Sociálnej poisťovne osobitne za týchto zamestnancov. V minulom roku bolo pod vtedy navrhovanou sumou 435 eur ďalších 58,7 tis. zamestnancov zamestnaných u SZČO. 
Ak by nárast počtu zamestnancov pod úrovňou sumy 480 eur u SZČO zodpovedal relatívnemu zvýšeniu počtu zamestnancov u právnických osôb zo 63 tis. na 72 tis. osôb, potom u SZČO možno predpokladať, že zvýšenie na 480 eur sa dotkne cca 67,1 tis. zamestnancov (58,7 tis x 72,0/63,0). Predbežne je teda možné kvalifikovane odhadnúť počet dotknutých zamestnancov spolu na 139,1 tisíc zamestnancov."

Expert z organizácie INESS Chovanculiak uviedol, že minister Richter nebral do úvahy fakt, že na Slovensku existuje 6 stupňov minimálnej mzdy, teda nie je jednoznačne na ktoré presne myslel Richter. Ako dodáva Chovanculiak: "Presné číslo je však pomerne ťažké zistiť, kedže vychádzame len z pásiem vymeriavacého základu na sociálne odvody. Množstvo zamestnancov a dohodárov, ktorí majú mzdu pod minimálnou mzdou však neodpracovali celý mesiac a preto nie je ich možno automaticky zaradiť medzi poberateľov minimálnej mzdy." 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error