DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

V Čechách je v ich sociálnej poisťovni milión živnostníkov, na Slovensku ich máme necelých 200 tisíc. 5-násobný rozdiel a pritom počet obyvateľov je dvojnásobný rozdiel.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Mihál správne uviedol, že počet obyvateľov v Česku je dvojnásobný oproti Slovensku, takisto správne uviedol počet živnostníkov v Českej republike, približne sa tiež zhoduje jeho údaj o počte živnostníkov na Slovensku. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

V Českej republike, ktorá mala k 30. júnu 2017 spolu 10 588 063 obyvateľov,  je podľa Českej správy sociálního zabezpečení k 30. septembru 2017 evidovaných 999 102 samostatne zárobkovo činných osôb - živnostníkov (.pdf, s. 1), teda skutočne skoro milión osôb. Podľa údajov, ktoré nám poskytlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (na základe čísel evidovaných Sociálnou poisťovňou) bol počet živnostníkov na Slovensku (pričom k 31. decembru 2016 bol počet obyvateľov 5 435 343) v októbri 2017 presne 213 811. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error