DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

...tu mám na konci dopísané rozdiely, október 15 a október 17. Od 6 do 10 % v tých znevýhodnených okresoch, poklesla nezamestnanosť od 6 do 10. Najviac zo všetkých.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Nepravda

Z pätnástich okresov, ktoré v súčasnosti patria medzi najmenej rozvinuté (resp. znevýhodnené), sa v období október 2015 - október 2017 znížila nezamestnanosť vo všetkých a patria medzi tie, kde nezamestnanosť klesala najrapídnejšie. Nie je však pravda, že sa vo všetkých z nich znížila nezamestnanosť o 6 až 10 percentuálnych bodov. Výrok Jána Richtera preto hodnotíme ako nepravdivý.


Problematiku najmenej rozvinutých okresov v SR upravuje zákon č. 336/2015 Z.z. o o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa § 3 ods. 3, pís. a) tohto zákona Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) "vedie zoznam najmenej rozvinutých okresov a zverejňuje ho na svojom webovom sídle." Podľa posledného dostupného údaju z októbra 2017 (.xls) patrí v súčasnosti medzi najmenej rozvinuté nasledovných 15 okresov: Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Gelnica, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Bardejov a Medzilaborce. S výnimkou posledných dvoch okresov, ktoré sú v zozname zaradené od 30. septembra 2017 a okresu Gelnica, ktorý sa tam nachádza od 30. júna 2017, sú všetky uvedené okresy v zozname najmenej rozvinutých už od 31. decembra 2015. 

Podľa informácií o miere nezamestnanosti, dostupných na webstránke ÚPSVaR, sa v období od októbra 2015 (.zip) do októbra 2017 (.zip) vo všetkých uvedených okresoch znížila miera nezamestnanosti - najviac v okrese Veľký Krtíš, kde ide o pokles 10,28 p.b. Nie je však pravda, že sa vo všetkých týchto okresoch znížila nezamestnanosť aspoň o 6 p.b. Až v siedmich najmenej rozvinutých okresoch sa nezamestnanosť za príslušné obdobie znížila o menej ako 6 percentuálnych bodov - najmenej v okrese Vranov nad Topľou, kde išlo o pokles iba 3,92 p.b.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error