DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Zákon hovorí o istom percent a na základe toho sa zaraďujú tieto okresy medzi tie zvýhodnené a to percento je 1,6 priemeru evidencie nezamestnaných.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Ján Richter mal na mysli zoznam znevýhodnených, resp. najmenej rozvinutých okresov. Príslušný zákon určuje ako kľúčové kritérium zapísania určitého okresu do tohto zoznamu mieru nezamestnanosti v danom okrese, ktorá musí byť na úrovni aspoň 1,6 - násobku priemernej nezamestnanosti v SR za uplynulý rok. Výrok Jána Richtera hodnotíme ako pravdivý.


Problematiku najmenej rozvinutých okresov v SR upravuje zákon č. 336/2015 Z.z. o o podpore najmenej rozvinutých okresov. Podľa § 3, ods. 3 pís. b) uvedeného zákona Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ÚPSVaR) "ku dňu zverejnenia informácií o miere evidovanej nezamestnanosti za vykazovaný mesiac, ktorý je posledným mesiacom kalendárneho štvrťroka zapíše do zoznamu najmenej rozvinutých okresov okres, v ktorom miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu uchádzačov o zamestnanie, ktorú ústredie vykazuje, bola v období za aspoň deväť kalendárnych štvrťrokov počas predchádzajúcich dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov vyššia ako 1,6-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v Slovenskej republike za rovnaké obdobie." Pokiaľ niektorý z týchto okresov spomínané kritérium prestane spĺňať, ÚPSVaR ho podľa rovnakého odseku zákona zo zoznamu najmenej rozvinutých okresov vymaže.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error