DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Srbov, Ukrajincov najmä (je medzi zamestnanancami z tretích krajín v SR, pozn.)...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

K októbru 2017 je na Slovensku evidovaných presne 7 618 príslušníkov tretích krajín pracujúcich na našom území. Z celkového počtu 7 618 zamestnancov je 2 360 ukrajinskej národnosti, a 2 628 srbskej národnosti. Treťou najpočetnejšou menšinou sú Vietnamci, ktorých tu pracuje presne 609. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR eviduje aj počet zamestnaných občanov tretích krajín, ktorí sú držiteľmi informačnej karty. V októbri bolo na Slovensku 12 491 takých ľudí. V tejto skupine bolo evidovaných 1 569 Ukrajincov a 8 916 Srbov. Z týchto čísel vyplýva, že Jozef Mihál uviedol pravdivé údaje a výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error