DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

Evidovaní nezamestnaní mohli predtým pracovať na dohody bez nejakých väčších obmedzení. Jediným obmedzením bola výška zárobku 148 eur mesačne. Tá hranica príjmu sa síce zvýšila na 199 eur mesačne, ale vážnym zásahom bolo to, že evidovaný nezamestnaný môže na dohodu robiť iba 40 kalendárnych dní v roku.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Zmena zákona o službách zamestnanosti, platná od 1. mája 2017 výrazne sprísnila podmienky výkonu zárobkovej činnosti uchádzačmi o zamestnanie evidovanými na úrade práce. Pred zavedením novely zákona museli uchádzači splniť len jednu podmienku - ich mesačný príjem nemohol presiahnuť 75% sumy životného minima, čo pred májom 2017 predstavovalo sumu 148,57 eur. Od 1. mája 2017 táto hranica príjmu sa zvýšila na životné minimum, teda na sumu 198,09 eura. Najväčšou zmenou je, že uchádzač už nebude môcť pracovať na pracovnú zmluvu na skrátený úväzok ale len na dohody a to maximálne 40 dní v roku. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Od mája 2017 je platná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá zmenila mimo iné aj podmienky zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie evidovaného na úrade práce. Takýto uchádzač mal predtým možnosť pracovať aj na pracovnú zmluvu na skrátený úväzok. Podľa nových pravidiel evidovaný uchádzač môže podpísať už len dohodu resp. dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti. Trvanie tohto pracovnoprávneho vzťahu už nesmie presiahnuť súhrne 40 dní v kalendárnom roku. Je nutné pridať, že nakoľko sa jedná o prácu na dohodu, uchádzač môže odpracovať najviac desať hodín týždenne.

Zmenila sa aj maximálna výška odmeny za tento typ zárobkovej činnosti. Do 30. apríla 2017 mesačný príjem občana evidovaného na úrade práce nesmel presiahnuť 75% sumy životného minima - presne 148,57 eur. Tento limit sa zvýšil na životné minimum, teda na sumu 198,09 eura.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error