DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

...keď zrátame počet pracujúcich, počet evidovanej na úrade práce, tak zistíme, že oproti celkovému množstvu ľudí, ktorí sú schopní pracovať na Slovensku, ešte kdesi sa polmilióna ľudí stratilo. Tí nie sú ani zamestnaní, ani v evidencii na úradoch práce...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR (UPSVaR) eviduje 2 725 838 ekonomicky aktívnych občanov, pričom v októbri 2017 bolo v evidencii nezamestnaných 200 272 osôb. Podľa údajov Sociálnej poisťovne bol počet pracujúcich v októbri 1 953 465. Súčet nezamestnaných evidovaných ústredím a pracujúcich evidovaných poisťovňou je 2 153 737, a teda rozdiel medzi týmto číslom a medzi údajom o ekonomicky aktívnom obyvateľstve je 572 101. Tvrdenie Mihála je pravdivé.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error