DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

Za uplynulý rok 80 tisíc nad 12 mesiacov evidovaných sa uplatnilo na trhu práce. 30 tisíc extrémne, to znamená, ktorí boli 4 roky evidovaní na úradoch práce, sa tiež uplatnili.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Nepravda

Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR potvrdzujú, že v období október 2016 a október 2017 došlo k poklesu v počte dlhodobo nezamestnaných ľudí o 50 657. Za toto obdobie z evidencie ubudlo viac ako 18 tisíc extrémne dlhodobo nezamestnaných. Ministrom uvedené údaje sa nezhodujú s medziročnou zmenou evidovanou ústredím, preto hodnotíme jeho výrok ako nepravdivý.

Podľa štatistík ÚPSVaR bolo v decembri 2016 evidovaných 276 131 nezamestnaných. Z toho 137 322 bolo evidovaných viac ako 12 mesiacov. Toto číslo zaŕhňa aj 61 881 nezamestnaných nad 4 roky. (xls., dec. 2016, tab.21)

Najnovšie údaje z októbra 2017 hovoria, že na ÚPSVaR bolo evidovaných 200 272 nezamestnaných. Z toho 91 519 nezamestnaných bolo evidovaných dlhšie ako 12 mesiacov, vrátane 44 882 evidovaných viac ako 4 roky. (xls. okt. 2017, tab.21)

Z uvedeného vyplýva, že od decembra 2016 do októbra 2017 klesol počet nezamestnaných nad 12 mesiacov o 45 803 osôb.  Počet nad 4 roky evidovaných nezamestnaných osôb klesol o 16 999.

Keď sa porovnávajú údaje za október 2016 a október 2017, ubudlo z evidencie ústredia 50 657 nezamestnaných dlhšie ako 12 mesiacov, počet extrémne dlhodobo nezamestnaných klesol o 18 742.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error