DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Richter

SMER-SD

...od 2012 ubudlo evidovaných mladých nezamestnaných viac ako 50%...

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Výrok poukazuje na klesajúci trend v nezamestnanosti mladých ľudí v období od roku 2012 do 2017. Podľa údajov ÚPSVaR bolo v októbri 2012 registrovaných 3 804 mladistvých a 25 046 absolventov, čo spolu predstavuje 28 850 nezamestnaných mladých ľudí. (xls., október 2012, tab. č. 5) V decembri 2012 bolo ústredím práce evidovaných 3 726 mladistvých a 31 018 absolventov, čiže dokopy 34 744 nezamestnaných mladých ľudí. (xls., december 2012, tab. č. 5) V októbri 2017 bolo na ÚPSVaR evidovaných 1 533 mladistvých a 12 281 absolventov, čo spolu predstavuje 13 814 nezamestnaných mladých ľudí. (xls., október 2017, tab. č. 5) . Z uvedeného vyplýva, že v období december 2012 a október 2017 klesol počet evidovaných mladých nezamestnaných o 60,3 %.  Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error