DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Mihál

Nestraníci

To bolo zase vlani. Minister Drucker, ale aj vy pán minister, dali ste (cez návrhy koaličných poslancov, pozn.) zrušenie maximálnych základov do zdravotných odvodov a vy zvýšenie vymeriavacích základov do sociálneho poistenia a žiadna tripartita sa skrátka nekonala.

Richter a Mihál v relácii V politike - 27.11.2017
Pravda

Novely zákonov o zdravotnom a sociálnom poistení spomenuté poslancom Mihálom boli obe schválené ako pozmeňovacie návrhy koaličných poslancov. Tento výrok preto považujeme za pravdivý. 

Dňa 11. októbra 2016 bola v Národnej rade SR schválená novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, ktorou sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov. Zákon o sociálnom poistení bol novelizovaný zákonom č. 285/2016 Z. z. Návrh na zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na platenie sociálnych odvodov bol schválený ako pozmeňujúci návrh koaličného poslanca Jozefa Buriana. Za tento návrh hlasovalo 124 poslanov, proti hlasovali traja poslanci a hlasovania sa zdržalo 15 poslancov.  

Zrušenie maximálneho vymeriavacého základu pre výpočet odvodov do zdravotných poisťovní bolo Národnou radou SR schválené novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov. Spomenuté zrušenie maximálneho vymeriavacého základu bolo schválené
ako pozmeňovací návrh koaličného poslanca, konkrétne návrh Jozefa Valockého (SMER-SD), ktorý bol zahrnutý v spoločnej správe Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo. V danej správe bolo zahrnutých 25 návrhov, o ktorých sa hlasovalo spoločne. 

Podľa rokovacie poriadku Národnej rady Slovenskej republiky (zákon č. 350/1996 Z. z. ) sa návrh zákona prerokúva v troch čítaniach. V druhom čítaní môžu poslanci Národnej rady Slovenskej republiky predkladať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, o ktorých sa hlasuje po ukončení rozpravy. Gestorský výbor môže osobitým uznesením schváliť spoločnú správu výborov, v ktorej navrhne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. O tejto správe sa hlasuje v druhom čítaní po ukončení rozpravy. 

Ak návrh na zmenu v zákone predstavuje vláda, teda príslušné ministerstvo, tento návrh prechádza rôznymi štádiami legislatívneho procesu. Spomenuté štádia zahŕňajú rôzne konzultácie a medzirezortné pripomienkové konanie, ktoré poskytujú väčší priestor na diskusiu ako keď je zmena navrhnutá poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.11.2017
success
error