DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

23.11.2017
Zavádzajúce

Je potrebné uviesť, že na Slovensku sa v súčasnosti uplatňujú dve daňové sadzby, základná a znížená sadzba DPH. 

V roku 2004 (pravicová vláda Mikuláša Dzurindu) bola základná daňová sadzba podľa §27 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty stanovená na 19 % zo základu dane. (pdf. s.2327) K zmene základnej daňovej sadzby došlo v roku 2011 (pravicová vláda Ivety Radičovej), kedy bola DPH zvýšená z 19 % na 20 %. (pdf. §85j ) Jednalo sa o dočasnú zmenu základnej daňovej sadzby ako to zdôrazňuje aj príslušný §85j: "V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba dane na tovary a služby 20 % zo základu dane." (pdf) V súčasnosti (ľavicová vláda Roberta Fica) je základná daňová sadzba stále na úrovni 20 %. 

Na druhej strane, znížená daňová sadzba sa vzťahuje len na zákonom vymedzený tovar. Do roku 2011 existovali dve kategórie tovaru so zníženou sadzbou DPH - 6 % (priamy predaj vybraných potravín konečnému spotrebiteľovi) a 10 % (knihy, lieky a ine zdravotnícke pomôcky). (pdf) V roku 2011 bola 6 % znížená daňová sadzba (tzv. daň z dvora) zrušená ale 10 % znížená daňová sadzba ostala zachovaná. (pdf. Príloha č. 7) 
Od 1. januára 2016 (ľavicová vláda Roberta Fica) sa rozšíril okruh produktov so zníženou sadzbou DPH aj o potraviny - vybrané druhy mäsa a mlieka, maslo a chlieb. (pdf, s.10-11) 

Výrok hodnotím ako zavádzajúci z dvoch dôvodov. Po prvé, aj keď počas vlády pravicových vlád došlo k zvýšeniu DPH o jeden percentuálny bod, jednalo sa o reakciu na stav štátneho rozpočtu a hospodárenie predchádzajúcich ľavicových vlád. Konkrétne zvýšenie DPH v roku 2011 bolo výsledkom predchádzajúceho hospodárenia vlády Roberta Fica a jednalo sa len o dočasné opatrenie kým deficit verejných financií neklesne pod 3 % HDP. 

Po druhé, okruh potravín, o ktoré vláda Roberta Fica rozšírila zoznam produktov s nižšou sadzbou DPH nie je až takou novinkou ako to Robert Fico prezentuje. V období od 1. mája 2010 do 1. januára 2011 bola na tento okruh potravín udelená znížená daň 6 %. Preto je jeho tvrdenie o vytvorení okruhu potravín so zníženou sadzbou DPH zavádzajúce. 


Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error