DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

20.11.2017
Zavádzajúce

Daň z pridanej hodnoty (DPH) upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Počas vládnutia pravicovej vlády (1998-2002, 2002-2006, 2010-2012) sa DPH skutočne zvyšovala, s výnimkou zníženia sadzby DPH v roku 2003 z 23 % na 20 %. Avšak schválením pozmeňujúceho návrhu, ktorý zrušil ustanovenie Radičovej vlády o dočasnom zvýšení DPH na 20 %, pokiaľ deficit verejných financií neklesne pod 3 % HDP, vláda Roberta Fica stopla v roku 2014 možný návrat na 19 %-nú sadzbu. Znížená 10 %-ná sadzba DPH na vybrané potraviny platí od 1. januára 2016. Výrok hodnotíme ako zavádzajúci.

Zvyšovanie DPH

Počas Dzurindovej vlády v dvoch volebných obdobiach (1998-2006) sa sadzba DPH menila štyrikrát. Od 1. júla 1999 sa hodnota zníženej sadzby DPH zvýšila o 4 percentuálne body, zo 6 % na 10 %. Základná sadzba DPH klesla 1. januára 2003, kedy vstúpila do platnosti novela zákona č. 637/2002 Z. z., z 23 % na 20 %. Zároveň sa znížená sadzba zvýšila na 14 %. Po daňovej reforme sa od 1. januára 2004 úplne zrušila znížená sadzba DPH a novelou č. 255/2003 Z. z. bola zavedená jednotná 19 %-ná sadzba.

V roku 2010 schválila Radičovej vláda zvýšenie DPH o jeden percentuálny bod, z 19 % na 20 %. Súčasťou prijatého zákona bolo ustanovenie, že daň sa opätovne zníži na 19 %, keď deficit verejných financií klesne pod 3 % výkonu ekonomiky.

V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) uverejní údaje o tom, že aktuálny schodok verejnej správy Slovenskej republiky je menej ako 3 %, je základná sadzba  dane na tovary a služby 20 % zo základu dane. Skončenie obdobia uplatňovania základnej sadzby dane 20 % podľa prvej vety vyhlási Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom. (.pdf, S.90)

Po schválení pozmeňujúceho návrhu poslancami strany SMER-SD bolo toto ustanovenie v roku 2014 zrušené. K zníženiu DPH teda nedošlo napriek tomu, že podľa údajov Eurostat deficit verejných financií za rok 2013 dosiahol hodnotu 2,7 % HDP.

Daň na potraviny

Vláda Roberta Fica schválila v roku 2015 zníženie dane na vybrané potraviny z pôvodných 20 % na 10 % (.pdf, s.10-11). Opatrenie je súčasťou druhého sociálneho balíka a do platnosti vstúpilo 1. januára 2016.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error