DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

19.11.2017
Pravda

Prvú časť výroku hodnotíme ako pravdivú, keďže je pravdou, že zvyšovanie DPH sa vždy uskutočnilo počas pravicovej vlády. 


Zvyšovanie DPH:

Zákon č. 289/1995 Z.z. s platnosťou od 1.1.1996 ustanovil dve sadzby dane. Základná sadzba bola stanovená vo výške 23% a znížená vo výške šesť %. Novela zákona č. 342/1999 Z.z., ktorou sa menil a dopĺňal zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z.z., zvýšila spodnú sadzbu dane z pridanej hodnoty zo šesť na desať %. Toto zvyšenie DPH bolo iniciované pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu

K ďalšiemu zvyšovaniu spodnej sadzby dane z pridanej hodnoty došlo v roku 2002 prijatím Novely zákona č.637/ 2002 Z.z., ktorá bola taktiež schválená vládou Mikuláša Dzurindu. 

V roku 2004 bol pod vedením Mikuláša Dzurindu schválený nový zákon. "Pred daňovou reformou malo Slovensko základnú sadzbu DPH vo výške 20% a zníženú sadzbu vo výške 14%. Súčasťou daňovej reformy bolo, že znížená sadzba DPH sa úplne zrušila a novelou zákona č. 255/2003 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2004 bola zavedená jednotná 19%-ná sadzba dane pre všetky tovary a služby" (.pdf., s. 108). 

Za vlády Ivety Radičovej bola prijatá novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorá dočasne zvýšila základnú sadzbu z 19% na 20%. Zmena výšky DPH mala platiť dovtedy, kým sa deficit verejných financií nezníži pod tri % HDP. 

Druhú časť výroku taktiež hodnotíme ako pravdivú. Vláda Roberta Fica s platnosťou od 1.1.2016 schválila zníženie dane z pridanej hodnoty z 20 na desať % na vybraný okruh potravín. "Novelou zákona o DPH dochádza od roku 2016 k rozšíreniu zoznamu tovarov, na ktoré sa bude znížená sadzba DPH vzťahovať. Od roku 2016 sa znížená sadzba DPH bude uplatňovať aj na vybrané druhy potravín, ktorých zoznam sa do prílohy č. 7 zákona o DPH dopĺňa".

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error