DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

14.11.2017
Pravda

Počas obdobia pravicovej vlády Ivety Radičovej skutočne došlo k zvýšeniu základnej sadzbe DPH z 19% na 20%. Rovnako pravdou je, že počas vlády Roberta Fica prišlo k zníženiu sadzbe DPH na 10% na vyše sto potravín.Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Celkovo prvá právna úprava DPH v SR, zakotvená v zákone č. 222/1992 Zb. zaviedla základnú 23 % a zníženú 6 % sadzbu DPH, pričom zníženej sadzbe dane podliehali stavebné práce, prevod a nájom nehnuteľností, nájom osobných automobilov, vybrané tovary podľa číselných kódov Colného sadzobníka (potraviny, energie, farmaceutické výrobky, tlač, zdravotnícke pomôcky) a služby podľa klasifikácie produkcie vyhlásenej Štatistickým úradom SR (služby v poľnohospodárstve, opravy, ubytovacie služby, služby jedální, vybrané druhy dopravy, právne, architektonické a ďalšie).

1. januárom 1996 bola spomínaná legislatíva nahradená zákonom č. 289/1995 Z. z., platným do 30. apríla 2004. V tomto zákone boli okrem iného niekoľkokrát upravované aj samotné sadzby dane.

Počas harmonizácie slovenskej právnej úpravy so smernicami EÚ boli už od roku 2002 schválené ďalšie novely zákona o DPH. Prostredníctvom nich dochádzalo k postupnej príprave začlenenia do jednotného európskeho trhu. S účinnosťou od 1. januára 2004 bola zavedená jednotná sadzbu dane 19 %. Udialo sa tak teda ešte pred prijatím zákona č. 222/2004 Z. z., ktorý dňom vstupu SR do EÚ (1.mája 2004) nadobudol platnosť.

Na základe novelizácie zákona č. 222/2004 Z. z. nastalo k 1.januáru 2007 opätovné zníženie sadzby dane na 10%. Toto zníženie DPH vlády Roberta Fica však bolo obmedzené iba na lieky, farmaceutické výrobky a vybraný zdravotnícky tovar podľa číselných kódov Spoločného colného sadzobníka. Od 1. januára 2008 bola táto 10% sadzba DPH platná aj na knihy vrátane brožúr.

Vývoj DPH na Slovensku do roku 2008

Zdroj:www.epi.sk

Vláda premiérky Ivety Radičovej roku 2010 prijala tzv. šetriaci balíček, v rámci ktorého okrem iného zvýšila sadzbu DPH z doposiaľ 19% na 20%. Táto novelizácia bola platná od 1.januára 2011 a mala štátu v danom roku priniesť 185,5 milióna eur. Zároveň sa zrušila znížená 6% sadzba dane na predaj poľnohospodárskych produktov "z dvora", ale zvýhodnená desaťpercentná DPH na knihy, lieky a vybrané zdravotné pomôcky zostala zachovaná. 
20% sadzba DPH mala byť vyššia iba dočasne, pravicová koalícia ju plánovala vrátiť na úroveň 19% po tom, ako zníži verejný deficit pod tri percentá HDP. Roku 2014 však druhá vláda Roberta Fica toto opatrenie zo zákona vypustila-

V roku 2016 vládna koalícia rozšírila zoznam tovarov aj o vybrané druhy potravín, na ktoré sa znížená 10% sadzba DPH vzťahuje. Jedná sa napr. o niektoré druhy mäsa, ryby, maslo, pečivo, mliečne výrobky atď.

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2017
success
error