DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Milan Belica

Nestraníci

... INEKO počas štyroch posledných rokoch jednoznačne hodnotilo náš kraj ako kraj s najlepším finančným zdravím...

Povolebné debaty (VÚC) - 06.11.2017
Pravda

INEKO hodnotilo hospodárenie Nitrianskeho samosprávneho kraja za roky 2013 až 2016 ako najlepšie z hľadiska finančného zdravia. V roku 2013 sa síce kraj delil o prvé miesto s Prešovským krajom, tvrdenie Belicu je stále pravdivé.

Portál INEKO každoročne zverejňuje rebríček miest, obcí a VÚC s najlepším finančným zdravím. "Hlavným cieľom projektu je zvýšiť tlak na zlepšovanie finančného zdravia miest, obcí a VÚC."

Podľa stránky INEKA sú údaje používané pri hodnotení finančného zdravia nasledovné: "Vstupné finančné ukazovatele obsahujú 17 údajov o každej obci a VÚC, ako napríklad krátkodobé záväzky alebo výdavky kapitálového účtu. Týchto 17 údajov (a aj ďalšie iné) zbiera Ministerstvo financií SR a uskladňuje ich v Datacentre. Zoznam a opis ukazovateľov možno nájsť v sekcii Vstupné finančné ukazovatele. Všetky údaje uvádzame v bežných cenách a sumy z roku 2008 a starších boli na eurá prepočítané konverzným kurzom 1 EUR = 30,1260 SKK. Na portáli nezobrazujeme tie údaje z Datacentra, ktoré boli z povahy indikátora nesprávne vložené do systému - napríklad záporné bežné príjmy.

Skupina indikátorov finančnej stability je 15 pomerových ukazovateľov, ktoré vznikli pomocou sedemnástich vstupných finančných ukazovateľov. Keďže vždy ide o pomer (napr. "dlh na obyvateľa", alebo "záväzky aspoň 60 dní po splatnosti oproti bežným príjmom"), sú medzi obcami a VÚC navzájom porovnateľné a možno pomocou nich hodnotiť finančnú stabilitu. Zoznam a opis všetkých indikátorov možno nájsť v sekcii Indikátory finančnej stability."

Milan Belica uviedol, že v posledných štyroch rokoch bol kraj hodnotený ako ten s najlepším finančným zdravím. Bol ním bol v rokoch 2016,2015,2014 a 2013, kedy dosiahol na prvom mieste rovnaké hodnotenie s Prešovským samosprávnym krajom. NRSK mal v roku 2013 nižší dlh v pomere k bežným príjmom a dokázal ho aj znižovať viac ako PSK. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2017
success
error