DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Lunter

Nestraníci

...keď sa pozrieme na U.S. Steel, akým spôsobom dokázal vyriešiť nezamestnanosť určitého počtu Rómov, aj my ako firma zamestnávame Rómov...

Povolebné debaty (VÚC) - 06.11.2017
Pravda

Ján Lunter vo svojom výroku uviedol firmu U.S. Steel ako príklad spoločnosti, ktorá ponúka pracovné možnosti aj rómskej komunite. U.S. Steel má spustený projekt na integráciu Rómov už 15 rokov. Zdroje takisto potvrdzujú, že Rómovia sú zamestnaní aj vo firme Jána Luntera. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Portál Buisness Leaders Forum v článku z 25. apríla 2017 uvádza, že "Spoločnosť U. S. Steel Košice rozbehla v roku 2002 projekt Rovnosť príležitostí, ktorý bol zameraný na marginalizovaných Rómov, komunity so 100% nezamestnanosťou v blízkosti podniku. Na začiatku vedenie firmy ponúklo obci vytvoriť možnosti práce pre 35 uchádzačov o zamestnanie. V ďalších etapách sa počet zapojených do projektu zvýšil až na 150 osôb zamestnaných v železiarňach prostredníctvom samosprávy."

Ešte v roku 2011, v článku portálu Aktuality sa podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič "uviedol ako pozitívny príklad projekt zamestnávania Rómov, ktorý realizujú niektoré obce v spolupráci so spoločnosťou U.S. Steel Košice."

Zamestnávaniu Rómov vo firme Jána Luntera sa venoval aj článok Hospodárskych novín. "Manažér spoločnosti Ondrej Lunter považuje ich integráciu za dôležitý krok nielen pre firmu, ale aj pre vývoj spoločnosti v kraji"

Taktiež Business Leaders Forum firmu ešte pod názvom Alfa bio vo svojich odporúčaniach pre firmy označilo ako "Príklad dobrej praxe", kde bolo uvedené, že "Banskobystrická spoločnosť Alfa Bio neprijala žiadne špeciálne opatrenia zamerané na zamestnávanie marginalizovaných a dlhodobo nezamestnaných Rómov, no napriek tomu s touto skupinou dlhodobo pracuje."

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2017
success
error