DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erika Jurinová

OĽaNO

...kraj stagnuje aj napriek tomu, že ekonomický rozvoj našej krajiny je o veľa lepší...

Povolebné debaty (VÚC) - 06.11.2017
Nepravda

Hospodársky rast v Žilinskom samosprávnom kraji kopíruje vývoj celoslovenskej ekonomiky, ktorá od roku 2009 neustále rastie. Zlepšuje sa aj životná úroveň ako na celom Slovensku, tak aj v kraji. Jurinová neupresnila, v ktorých oblastiach podľa nej kraj stagnuje, preto hodnotíme jej výrok len z hľadiska hospodárskeho výkonu. Kvôli rastúcemu regionálnemu HDP a rastúcej životná úrovni (vyjadrenej ako parita kúpnej sily) hodnotíme Jurinovej výrok ako nepravdivý.

Slovensko má v poslednom období dobrú ekonomickú kondíciu. Od roku 2009 ekonomika rastie a s výnimkou rokov 2012 a 2013 bol rast rýchlejší ako 2 %. Vývoj regionálneho HDP v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) kopíruje dynamiku vývoja rastu celoslovenského HDP.

Životná úroveň na Slovensku sa v posledných rokoch zvyšuje. Inak to nebolo ani v ŽSK, kde sa celková hodnota hrubého domáceho produktu (HDP) dostala na úroveň 8,67 miliardy eur. Vďaka týmto výsledkom patrí Žilinskej župe štvrté miesto medzi ekonomicky najsilnejších krajov Slovenska. Lepšie výsledky dosiahol Bratislavský, Košický a Trnavský kraj.O životnej úrovni v danej oblasti vypovedá HDP vyjadrená ako parita kúpnej sily (resp. štandard kúpnej sily, ktorá sa používa hlavne u spracovaní dát Eurostatom: PPS). Vývoj tohto ukazovateľa v ŽSK bol približne rovnaký s celoslovenským vývojom medzi rokmi 2010 a 2015


Dobrý ekonomický rast slovenského hospodárstva sa prejavuje aj na ekonomických ukazovateľoch v ŽSK, preto rozhodne nie je možné tvrdiť, že kraj stagnuje z ekonomického hľadiska.


Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2017
success
error