DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

...výrazne zvýšenie platov na Regionálnej správe ciest a zastabilizovanie pracovných miest všetkých vodičov prímestakej dopravy, plus dohodnutie zvýšenia platov pre týchto vodičov...

Volby 2017 BBSK v RTVS - 25.10.2017
Neoveriteľné

Informáciu o zvýšení platov zamestnancov Banskobystrickej regionálnej správy ciest (BBRSC) a vodičov prímestskej dopravy v kraji pochádza z tlačovej správy Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Hoci sa uvedená tlačová správa odvoláva na kolektívnu zmluvu, tento dokument nie je verejne dostupný. Z toho dôvodu hodnotíme výrok Mariana Kotlebu ako neoveriteľný.


Banskobystrická regionálna správa ciest je akciovou spoločnosťou v stopercentnom vlastníctve kraja. Založená bola v roku 2007 "za účelom správy a údržby ciest II. a III. triedy v dĺžke 2556 km a 1107 mostných objektov vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja a investičnej činnosti na týchto cestách." 

Na prelome rokov 2015 a 2016 bola na webovej stránke BBSK zverejnená tlačová správa, podľa ktorej sa v novembri 2015 na Úrade BBSK konalo rokovanie medzi vedením BBRSC a Radou predsedov základných organizácií Integrovaného odborového zväzu (RR ZO IOZ). Na základe tohto rokovania rozhodli zástupcovia BBRSC (vrátane predsedu BBSK Mariana Kotlebu) o zvýšení miezd zamestnancov BBRSC s účinnosťou od 1. januára 2016. Správa následne hovorí o podpise kolektívnej zmluvy, v ktorej bolo zakotvené zvýšenie platov zamestnancov "zaradených do tarifnej triedy 1 až 10 o 7% a zamestnancov v tarifnej triede 11 a 12 o 4,5%! Zamestnanci s robotníckou profesiou a vodiči, ktorí majú v spoločnosti najnižšie mzdy, tak dostanú januárovú výplatu už o 7% vyššiu, ako tomu bolo v minulom roku. Ostatní si prilepšia o 4,5%." Neprináleží nám hodnotiť, či ide o výrazné zvýšenie, ako ho popisuje Kotleba vo svojom výroku, uvedená kolektívna zmluva ako dokument však nie je verejne dostupná, a tak nemožno uvedené tvrdenia verifikovať. 

Rovnako nemožno spoľahlivo overiť tvrdenie o stabilizácii pracovných miest vodičov prímestskej dopravy v rámci BBSK, ak nerátame vyhlásenia hovorkyne BBSK Michaely Piliarovej z rozhovoru pre portál Priemysel Dnes. V tomto rozhovore Piliarová uviedla, že "v roku 2015 prišlo k celkovej reštrukturalizácii spoločnosti, ktorej cieľom bolo prispôsobiť organizačnú štruktúru aktuálnym objemom výkonov a rozpočtovým možnostiam hlavných odberateľov. Počas tejto reštrukturalizácie sa počet zamestnancov znížil z pôvodných 480 na 450 a preskupilo sa rozdelenie jednotlivých oblastí údržby v rámci kraja, pričom z pôvodných 6 závodov vznikli 4 oblasti."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.10.2017
success
error