DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erika Jurinová

OĽaNO

Žilinská župa má v správe cesty II. a III. triedy (...), práve ŽSK má oproti ostatným krajom značne nižšiu tú cestnú sieť II. triedy. Z toho jedna tretina je vo nevyhovujúcom stave.

Volby 2017 ZSK v RTVS - 24.10.2017
Nepravda

Súčasná poslankyňa národnej rady, a zároveň kandidátka na predsedkyňu Žilinského samosprávneho kraja Erika Jurinová, označila tretinu ciest druhej triedy v Žilinskom kraji za nevyhovujúce.V súčasnosti je viac než 90 % ciest druhej triedy v Žilinskom samosprávnom kraji vo veľmi dobrom, dobrom alebo vyhovujúcom stave. Preto považujeme tento výrok za nepravdivý.

To, že Žilinský kraj má po Bratislavskom kraji najnižšiu hustotu ciest II. triedy (310,5 km v Žilinskom kraji, 181,4 v Bratislavskom kraji) je pravdou. To isté ale už neplati pre sieť ciest III. triedy. Žilinský samosprávny kraj spravuje 1 106,548 km ciest III. triedy, Bratislavský aj Trnavský kraj disponuje s menšou sieťou ciest III. triedy.

Jurinová neuviedla správne údaje ohľadom stavu ciest II. triedy v Žilinskom kraji. Na základe dokumentu Prehľad stavu ciest I., II. a III. triedy (.pdf, s. 21) z roku 2017, ktoré každoročne vydáva Sloveská správa ciest je jasné, že 90,94 % ciest II. triedy je vo veľmi dobrom, dobrom, alebo vyhovujúcom stave. Nevyhovujúci alebo havarijný stav bol preukázaný len pri 9,06 % ciest II. triedy. 


Dátum zverejnenia analýzy: 23.10.2017
success
error