DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ján Mrva

Nestraníci

...máme (v BSK, pozn.) okolo 200 000 dôchodcov...

Volby 2017 BSK v RTVS - 17.10.2017
Nepravda

Rozpočet Bratislavského samosprávneho kraja pre obdobie 2017-2019 (.pdf, s. 95) uvádza, že maximálna kapacita všetkých domovov sociálnych služieb v pôsobnosti kraja je 1 536. Počítajú sa sem zariadenia pre seniorov, zariadenia podporovaného bývania, rehabilitačné zariadenia a podobne. Kraj je zriaďovateľom troch zariadení pre seniorov, s kapacitou 208 osôb. Koncom roku 2016 v Bratislavskom kraji žilo približne 102 tisíc ľudí starších ako 65 rokov (čiže dôchodcovia), potvrdzujú to dáta Štatistického úradu SR. Výrok kvôli nepresnostiam hodnotíme ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.10.2017
success
error