DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...14% ľudí, mladých ľudí nám odchádza študovať do zahraničia, z každého roku, 13% študuje tu na vysokých školách a keď skončí, odchádza do zahraničia (...) sa ukázalo, že 74% ľudí sa už nikdy nechce vrátiť...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Výrok Borisa Kollára pozostáva z troch zložiek. Kým prvý interpretovaný údaj o 14 % Slovákov, študujúcich v zahraničí, je pravdivý, druhý údaj o 13 % absolventov slovenských vysokých škôl, odchádzajúcich do zahraničia, sa nám overiť nepodarilo a posledný údaj o 74 % Slovákov, ktorí sa už nikdy nechcú natrvalo vrátiť zo zahraničia domov, je prinajmenšom zavádzajúci (štatistiky sa však v tomto smere odlišujú). Výrok sme sa preto rozhodli hodnotiť ako neoveriteľný.


Analýza Európskej komisie z roku 2015 poukazuje na to, že 14 % slovenských vysokoškolských študentov študuje v zahraničí. Dáta ukazujú, že 31,1 % 20-24 ročných mladých na Slovensku zúčastní sa terciálneho vzdelávania.

Čo sa týka odchodu mladých ľudí alebo absolventov do zahraničia, agentúra Focus pripravila prieskum o nálade medzi mladými (veková kategória 15-24) v spolupráci s Radou mládeže. Zo zistení vyplývalo, že približne 28 % z danej vekovej kategórie súhlasí, alebo skôr súhlasí s tvrdením, že v nasledujúcich troch rokoch krajinu opustí. Vzorku tvorilo 7 000 respondentov z každej krajiny V4, nebolo pritom špecifikované, či ide o absolventov, študentov vysokvých škôl alebo pracujúcich mladých ľudí.

Niekoľko od seba nezávislých organizácií však zisťovalo, koľko zo spomínaných Slovákov, študujúcich v zahraničí, sa po absolvovaní vysokej školy chce vrátiť na Slovensko. Podnikateľská aliancia Slovenska vo svojom prieskume (.pdf), realizovanom v októbri 2015 na vzorke 83 účastníkov v rámci projektu Talenty pre Slovensko zistila, že 42 % opýtaných slovenských študentov, študujúcich vysokú školu v zahraničí, sa nechce po jej absolvovaní vrátiť na Slovensko. (.pdf, s. 7) V prípade Slovákov, pracujúcich v zahraničí ide o ešte vyššie percento - podľa prieskumu sa až 69 % Slovákov, zamestnaných mimo jeho územia neplánuje už nikdy vrátiť natrvalo do SR a naopak, len 9 % respondentov sa plánuje vrátiť už čoskoro. (.pdf, s. 14) 

Boris Kollár však vo svojom výroku zrejme vychádzal z prieskumu organizácie LEAF a týždenníka Trend. Podľa neho sa síce momentálne nechce na Slovensko vrátiť 74,2 % respondentov, žijúcich v zahraničí, z toho však neskorší návrat do SR nevylučuje 48,6 % a len 25,6 % sa neplánuje vrátiť nikdy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error