DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

...dnes sme najzadlženejší (vo V4, pozn.), je to okolo 6 160 eur na hlavu...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Analýza spoločnosti Allianz pripravená na základe údajov z roku 2016 potvrdzuje, že obyvateľ Slovenska má najvyšší dlh zo všetkých obyvateľov krajín V4. Dlh na jedného obyvateľa predstavuje 6 160 eur. Výrok hodnotíme ako pravdivý.28. septembra 2017 vyšiel článok na SME.sk, ktorý informoval o analýze spoločnosti Allianz s názvom "Global Wealth Report" (.pdf). V štúdii sa uvádza, že priemerná úspora občana Slovenska je na úrovni 6 150 eur, v tom nás predbehli všetky krajiny V4 (Poľsko 7 070 eur, Maďarsko 12 220 eur a Česko 12 630 eur). Z dát vyplýva aj to, že dlh na občana je v priemere na úrovni 6 160 eur, a tak presahuje aj priemernú úsporu. Takáto výška dlhu je skutočne najvyššou medzi krajinami V4, v Poľsku je priemerná výška dlhu 4 130 eur, v Česku 5 650 eur a v Maďarsku 2 910 eur.

K podobnému výsledku došla aj Tatra banka. V pravidelnom mesačníku "Tatra banka research" vo vydaní z februára 2017 predstavuje úroveň zadlženosti domácností v krajinách V4 aj za rok 2016 (.pdf). V článku "Zadĺženosť slovenských domácností povážlivo rastie" sa uvádza, že banka za hlavné dôvody vysokého rastu úverov slovenských domácností považuje "klesajúce úrokové sadzby na úveroch na bývanie. Tie klesali kvôli opatreniam ECB, ktoré mali za cieľ znížiť sadzby na úveroch pre firmy a obyvateľstvo. Pod rast sa podpísala aj pomerne dobrá ekonomická situácia, ktorá vytvárala pocit bezpečia stáleho zamestnania." (.pdf, s. 2) Súčasťou článku je aj graf, ktorý porovnáva priemernú výšku úverov na obyvateľa v rámci krajín V4 a Rakúska v rokoch 2009 a 2016. Kým v roku 2009 bolo Slovensko na základe tohto ukazovateľa spomedzi spomínaných krajín najmenej zadĺžená, v roku 2016 už boli viac zadĺžené len rakúske domácnosti a výška úverov "na hlavu" bola v uvedenom roku na Slovensku viac ako 6 000 eur.

OECD aj Eurostat sledujú zadlženosť domácností, ale nepoužívajú rovnakú metodiku výpočtu. Počítajú pomer čistého príjmu a čistých záväzkov, ale položku záväzkov definujú inak. Podľa štatistiky OECD, dosahovalo zadĺženie slovenských domácností v roku 2015 (najnovšie dostupné údaje) 68 % z čistého disponibilného príjmu týchto domácností. V porovnaní s krajinami V4 malo viac zadĺžené domácnosti v spomínanom roku Česko so 69 % dlhom v pomere k čistému disponibilnému príjmu domácností. Zadlženosť domácností v Maďarsku bola na úrovni 51 %, v Poľsku 64 %.

Tvrdenie Kollára sa zhoduje s výsledkami Allianz, ktoré sú zároveň najnovšie výsledky v tejto oblasti. Pri overení tohto výroku sme tak prijali definíciu Kollára, že "byť najviac zadlžený" bude znamenať najväčší dlh na hlavu, čo je mierne odlišná definícia od toho, čo používa OECD.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error