DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

Demokrati

...20 miliónov eur to dáte nejakým väzňom do väznice, náramky, aby sa mohli volne pohybovať...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Zavádzajúce

30. septembra 2015 vstúpil do riadnej prevádzky Elektronický systém monitorovania osôb (ESMO) ako nový projekt Ministerstva spravodlivosti SR (MS SR) počas šéfovania Tomáša Boreca. Za tento projekt zaplatil štát 22,04 mil. eur, financie boli získané z Európskych fondov. Systém je možné využiť nielen na monitorovanie väzňov v domácom väzení, ale aj napríklad na monitorovanie chránených osôb. Odsúdení na domáce väzenie sa pritom nemôžu úplne voľne pohybovať, preto hodnotíme výrok Hegera za zavádzajúci


ESMO je súčasťou procesu tzv. elektronizácie justície. Adept na také monitorovanie dostane na nohu náramok, ktorý monitoruje výkon trestu domáceho väzenia, zákaz pobytu, priblíženia, dokonca aj požívania alkoholu. Náramky riešia problém nízkej miery ukladania alternatívnych trestov či dlhodobého nedostatku ubytovacích väzenských kapacít. ESMO si dalo za cieľ monitoring počiatočnej skupiny 2000 väzňov (.pdf, s. 2). Systém okrem náramkov vyžaduje monitorovacie zariadenie doma u odsúdených, aj centrálnu stanicu či zabezpečenie celodenného dispečingu. Za náramok odsúdení platí 1,5 eura na deň. Možnosť udeliť trest domáceho väzenia má súd predovšetkým, ak pôjde o prečiny, nedbanlivostné trestné činy a iné menej závažné trestné činy.

Trest môžu sudcovia využívať od januára 2016. V polovici júla 2016 systém používalo len 11 väzňov. Podľa štatistík MS SR boli elektronické náramky využité do septembra 2016 súhrnne len 25-krát. Do systému by pritom podľa niektorých zdrojov mohlo byť zapojených 20 až 25 % odsúdených. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská kontaktovala Najvyšší kontrolný úrad SR, aby sa pozrel na efektívnosť využívania systému. 

Na projekt ESMO dostal štát nenávratný finančný príspevok z Európskych fondov, z programu Operačný program informatizácie spoločnosti (.pdf, s. 3). Realizácia sa začala už v roku 2014. Do septembra 2015 prebiehala testovacia fáza a pilotná prevádzka. Monitoring týmto spôsobom umožňuje sledovať nielen odsúdených na domáce väzenie, ale aj napríklad fanúšikov, ktorí majú zakázaný vstup na nejaké akcie, požívanie alkoholu, alebo chránených osôb a kontrolovaných osôb. Ako sa v informačnom dokumente uvádza, pomocou týchto náramkov je možné sledovať pohyb osôb a v prípade, že sa kontrolovaná osoba priblíži k chránenej osobe, tá je o skutočnosti informovaná cez monitorovací systém.
Nedá sa povedať, že osoby v domácom väzení by sa mohli voľne pohybovať. Musia dodržať súdom určený časový plán, kedy sa majú zdržiavať vo svojom obydlí a na opustenie svojho obydlia potrebujú súhlas. 

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error