DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

...dôchodcovia (...) mali veľmi nízku valorizáciu pred dvoma rokmi 1,90 eur...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Ivan Švejna mal vo svojom výroku na mysli valorizáciu starobných dôchodkov s účinnosťou od januára 2016, kedy na návrh ministerstva práce sa skutočne navýšila výška starobných dôchodkov o pevnú sumu 1,90 eur. Tento výrok hodnotíme ako pravdivý.


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v októbri 2016 predložilo opatrenie s číslom 283, ktorým sa ustanovila pevná suma zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2016. Opatrenie je v súlade so zákonom č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Podľa § 82 ods. 2 uvedeného zákona sa dôchodky (vrátane starobných) zvyšujú od roku 2013 do konca roku 2017 každoročne o pevnú sumu, ktorá predstavuje súčet určitého podielu "medziročného rastu spotrebiteľských cien" a určitého podielu "medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku." V roku 2016 išlo o súčet 80 % medziročného rastu spotrebiteľských cien a 20 % medziročného rastu priemernej mesačnej mzdy, z priemernej mesačnej sumy starobného dôchodku. Podľa informácie Sociálnej poisťovne, vydanej na základe opatrenia ministerstva práce, v roku 2016 sa zvýšili starobné a predčasné starobné dôchodky o 1,90 eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error