DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

... je výpadok na daniach 700 miliónov eur. Fyzické osoby tento rok proste neodvedú do štátneho rozpočtu 700 miliónov eur...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Nepravda

Podľa informácií o daňového plnenia z návrhu rozpočtu verejnej správy v roku 2017 sa očakáva väčší výnos dane z príjmov fyzických osôb, ako to bolo plánované. Naopak, má dôjsť k zníženiu dane z príjmov právnických osôb až o 551 miliónov eur. Výrok Kollára hodnotíme ako nepravdivý.

V hlavnej knihe návrhu rozpočtu verejnej správy na obdobie 2018-2020 sa odhaduje vývoj výberu dane z príjmov fyzických osôb takto: "Lepšie plnenie a priaznivý vývoj na trhu práce pozitívne vplývajú na výnos dane z príjmu fyzických osôb zo závislej činnosti na roky 2018 až 2020. (...) V porovnaní so schváleným rozpočtom je na roky 2017 až 2019 očakávaný vyšší výnos dane o 65,9 až 106,3 mil. eur z pozitívneho vývoja na trhu práce a rýchlejšieho rastu miezd ako NČZD (nezdaniteľná časť dane, pozn.)." (Hlavná kniha, s. 18)

Plán rozpočtu špecifikuje zlepšenie prognózy výnosu z dane z príjmov fyzických osôb v roku 2017 oproti rozpočtovanému v roku 2017 na 63 miliónov. (Vlastný materiál, s. 15)

Tím Demagog.SK požiadal o vyjadrenie aj Borisa Kollára. Kollár uznal, že v debate uviedol nesprávny údaj, na mysli mal výpadok na daniach z príjmov právnických osôb.

Podľa návrhu rozpočtu má dôjsť v roku 2017 o výpadok na daniach z príjmov právnických osôb vo výške 551 miliónov eur, oproti plánovanému: "V porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na roky 2017 až 2019 dochádza k zníženiu dane z príjmov právnických osôb (DPPO) na rok 2018 o 551,0 mil. eur. Hlavným dôvodom je negatívne zúčtovanie dane v roku 2016 determinované poklesom ziskovosti a kombináciou jednorazových faktorov v podobe pripočítateľných a odpočítateľných položiek upravujúcich zisk na základ dane. Zníženie akruálneho výnosu dane za rok 2016 zníži predpokladaný výnos dane v roku 2017 ako aj v nasledujúcich rokoch". (Hlavná kniha, s. 19)

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error