DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

... No sú to mladé rodiny s deťmi, tam je až 23% ľudí ohrozených chudobou...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Podľa štúdie Štatistického úradu SR bola v roku 2016 miera rizika chudoby pre domácnosti s 2 dospelými a jedným dieťaťom na úrovni 10,5 %, s dvomi deťmi sa zvyšuje miera rizika na 14,8 %. Śtúdia sa nezaoberá priamo s mladými rodinami, ani štatistiky Eurostatu neponúkajú takýto výber ukazovateľov. Výrok preto hodnotíme ako neoveriteľný.


Štatistický úrad SR v spolupráci s Eurostatom pravidelne od roku 2005 publikuje dokument s názvom EU SILC - Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností v SR. Publikácia poskytuje prehľad o príjmoch domácností a osôb, štruktúre príjmov, životných podmienkach domácností a indikátoroch chudoby. V rámci toho sa dokument EU SILC na rok 2016 (.pdf) zaoberá mierou rizika chudoby obyvateľstva, ktoré je rozdeľované na základe rôznych kritérií, ako napríklad ekonomickej aktivity (pracujúci, nezamestnaný, dôchodca, iné neaktívne osoby), typu domácnosti (jednotlivec či dve a viac osôb) a podobne.

V rámci spomínaného dokumentu sa kategórii mladej rodiny s deťmi, ktorú použil Boris Kollár, blíži domácnosť s dvoma dospelými a jedným dieťaťom, kde sa miera rizika chudoby po sociálnych transferoch pohybuje na úrovni 10,5 %. Ďalšími podobnými skupinami môžu byť domácnosti s dvoma dospelými a dvoma deťmi (riziko chudoby osciluje na úrovni 14,8 %) či dvoma dospelými a troma či viac deťmi (tu je priamo ohrozených až 34,8 %).Použitý ukazovateľ miera rizika chudoby je definovaný ako podiel osôb s ekvivalentným disponibilným príjmom pod hranicou 60 % národného mediánu ekvivalentného príjmu. Tento
indikátor je definovaný pre rôzne skupiny osôb a domácností.

Eurostat v novembri 2016 vydal štúdiu o chudobou ohrozených skupín v ktorej konštatuje, že domácnosť samostatnéh rodiča s dieťaťom alebo dieťaťmi je najviac ohrozená chudobou, až 47,8 % takých domácností. Oproti tomu len 18,2 % domácností s dvomi dospelými a s dvomi deťmi je v ohrození.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error