DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

V porovnaní s inými krajinami, keď spomíname napríklad aj spomíname veľké krajiny ako Francúzsko, Taliansko, tak my verejné financie máme v lepšom stave...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Porovnaním údajov o verejnom dlhu, o dlhu krajiny v prepočte na obyvateľa či deficite štátneho rozpočtu môžeme konštatovať, že Slovensko má verejné financie v lepšom stave ako Francúzsko a Taliansko. Výrok preto hodnotíme ako pravdivý.


Pri posudzovaní plnenia maastrichtského kritéria pre výšku hrubého dlhu verejnej správy sa používa tzv. maastrichtský hrubý dlh verejnej správy. Dlh verejnej správy je vyjadrený ako podiel na hrubom domácom produkte (HDP) (.pdf, s. 14). V rámci toho dosiahol podľa Eurostatu hrubý dlh verejnej správy na Slovensku v prvom kvartáli 2017 úroveň 53,5 % HDP. Vo Francúzsku bol dlh v rovnakom období na úrovni 98,7 % HDP a v Taliansku to bolo 134,7 % HDP. V časovom horizonte desať rokov (od 2007 do prvého kvartálu 2017) bol potom podiel dlhu na HDP na Slovensku 45,3 %, vo Francúzsku 85,9 % a v Taliansku 120,9 %.

Pri štátnom dlhu krajín možno porovnávať aj absolútne hodnoty dlhu. Na Slovensku bol v prvom kvartáli 2017 dlh v hodnote 43 679 300 000 eur, vo Francúzsku 2 209 768 000 000 eur a v Taliansku 2 260 274 600 000 eur. Z týchto údajov vieme následne vypočítať dlh krajiny na obyvateľa (dlh je vydelený počtom obyvateľov danej krajiny k 1. januáru 2017). Verejný dlh na jedného obyvateľa dosiahol na Slovensku 8 036 eur, vo Francúzsku 32 970 eur a v Taliansku 37 305 eur.

Čo sa týka deficitu štátneho rozpočtu, Slovensko malo v prvom kvartáli 2017 deficit na úrovni 0,8 % HDP (v absolútnych číslach to predstavuje schodok 153 400 000 eur). Deficit Francúzska bol na úrovni 6,8 % HDP (teda 38 109 000 000 eur) a taliansky deficit na úrovni 4,3 % HDP (teda 17 756 200 000 eur).


Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error