DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

Demokrati

... my máme napríklad tzv. kontrolný výkaz sme zaviedli (...) Keď to zaviedli v Dánsku, tak sa im podarilo vybrať na DPH o 80% viac ako rok predtým než ho mali. Keď sme to zaviedli my, tak sa to podarilo o nejakých 20-30% a toto sú práve tie peniaze do rozpočtu, naposledy 2,3 miliardy eur...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Neoveriteľné

Podávanie kontrolných výkazov sa na Slovensku zaviedlo od roku 2014. Výber daní z DPH sa pritom nezvýšil v takej miere, ako to uvádza Eduard Heger. Medzi rokmi 2013 a 2014 došlo k približne 6 % nárastu. Údaje o tom, kedy a ako boli zavedené kontrolné výkazy v Dánsku, nemáme k dispozícii. Podľa údajov poskytnutých Európskou komiciou, od roku 2007 nedošlo k tak extrémneho medziročnému nárastu vo výbere daní z DPH. Kvôli týmto nezisteným informáciam hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Podávanie kontrolného výkazu pre platiteľov DPH bolo na Slovensku zavedené od 1.1.2014. Kontrolné výkazy predstavujú podrobný súhrn informácií o všetkých transakciách platiteľov DPH. Na základe toho môže Finančná správa odhaliť podozrivé transakcie.

Podľa štatistík Európskej komisie bolo v roku 2013 (pred zavedením kontrolného výkazu) vyzbieraných 4,696 miliardy eur z daní z pridanej hodnoty. V roku 2014 došlo k nárastu o približne 300 miliónov eur, dane z DPH dosiahli 5,021 miiliardy. V roku 2015 výber daní z DPH už bol na úrovni 5,420 miliardy eur. Nárast z roku 2013 do 2014 je tak na úrovni približne 7 %. Medziročná zmena medzi rokmom 2014 a 2015 je na úrovni 7,9 %. Nie je tak pravdou, že sa výber daní z DPH zvýšil až o 20-30 % po zavedení kontrolných výkazov.

Nepodarilo sa nám dohľadať, kedy a v akom znení boli zavedené kontrolné výkazy v Dánsku. Po preskúmaní dát Eurostatu o veľkosti príjmov dane z DPH v Dánsku v období od roku 2007 po 2015 sa medziročná zmena vo výške okolo spomínaných 80 % neobjaví. Daňová medzera je asi tretinová oproti Slovensku, konštatuje to Európska komisia (.pdf). V roku 2014 Európska komisia (.pdf) doporučila niektorým členským krajinám, medzi nimi aj Dánsku a Slovensku, aplikovať kontrolné mehcanizmy pre spoločnosti, ktoré sú považované za riskantné v otázke nedovedenia DPH.


Podľa šéfa Finančnej správy, Františka Imreczeho, daňové úrady na DPH minulý rok vybrali 75 percent toho, čo podľa dostupných údajov mohli. Toto zvýšenie výberu zároveň podľa Imreczeho viedlo k zvýšeniu výberu DPH od roku 2012 o 2,66 miliardy eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error