DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Heger

Demokrati

...12 krajín v Európskej únii (...) minulý rok malo vyrovnaný alebo prebytkový rozpočet

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Podľa údajov Európskej komisie malo za rok 2016 presne 12 členských štátov EÚ prebytkový alebo vyrovnaný rozpočet. Výrok Eduarda Hegera preto hodnotíme ako pravdivý.


O hospodárení členských štátov Únie sú dostupné štatistiky vo forme podielu prebytku/deficitu štátneho rozpočtu cez informačný servis Komisie, Eurostat. Posledné dostupné údaje sú z minulého roku (2016). 

Z krajín EÚ malo za minulý rok 10 štátov prebytkový rozpočet, t.j. príjmy v rozpočte prevyšovali výdavky. V tejto štatistike najlepšie za rok 2016 obstálo Luxembursko s prebytkovým rozpočtom na úrovni 1,6 %. Nasleduje Malta s 1 %. Menej ako jedno percento prebytku rozpočtu dosiahlo Švédsko, Nemecko, Grécko, Česko, Cyprus, Holandsko, Estónsko a Litva. Vyrovnaný rozpočet v uvedenom roku dosiahli dva štáty EÚ - Bulharsko a Lotyšsko. 

Všetky ostatné krajiny EÚ mali za rok 2016 deficitný rozpočet, čiže výdavky v ňom prevyšovali príjmy. Slovensko v tejto štatistike kopírovalo priemer členských štátov EÚ, ktorý v roku 2016 dosahoval podiel -1,7 %. Ide však o zlepšenie, nakoľko v predošlých troch rokoch (2013 - 2015) dosahoval deficit štátneho rozpočtu SR úroveň -2,7 % a dva roky predtým dokonca - 4,3 %. V tejto štatistike najhoršie spomedzi členských krajín Únie obstálo Španielsko s deficitom rozpočtu na úrovni -4,5 % za uplynulý rok.


Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error