DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

Keď si zoberiete napríklad taký jeden graf, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (...) Na každý rok naplánovali tu aj napríklad 1,7 a bolo 2,5; 1,3 - 1,9 (deficit štátneho rozpočtu)...

Rozpocet na rok 2018 - 09.10.2017
Pravda

Bilancia štátneho rozpočtu a výška deficitu sú dopredu plánované vo vládnych materiáloch Program stability Slovenska. V roku 2012 materiál počítal s deficitom 1,7 % HDP pre rok 2015, zákon o rozpočte na rok 2015 už plánoval deficit vo výške 2,5 %. Podobne pozitívne sa odhadoval deficit pre rok 2016, no nakoniec rozpočet už počítal s deficitom 1,93 % HDP. Výrok Borisa Kollára hodnotíme ako pravdivý.

Materiál Program stability Slovenska na roky 2012-2015 (.pdf, s. 6) počítal predbežne deficitom vo výške 1,7 % HDP: " V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokračovanie znižovania deficitu tak, aby sa zabezpečilo konsolidačné úsilie vo výške 0,5 % HDP ročne v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu. Cieľová hodnota deficitu na rok 2014 bola preto stanovená vo výške 2,3 % HDP a na rok 2015 vo výške 1,7 % HDP."

Rozpočet verejnej správy na odbobie 2015-2017 (.pdf, s. 2) pritom už počítal so schodkom rozpočtu na úrovni 2,49 % HDP pre rok 2015. Na nasledujúce roky bol predbežne plánovaný deficit na úrovni 1,43 % (2016) a 0,39 % (2017). V absolútnom vyjadrení tak mal ísť o schodok vo výške 2 983 636 637 eur.

Program stability Slovenska na roky 2013-2016 (.pdf, s. 19) už počíta s vyšším deficitom pre rok 2015 a zároveň odhaduje deficit v roku 2016 na úrovni 1,3 % HDP: "V nasledujúcich rokoch sa predpokladá pokračovanie znižovania deficitu v súlade s ustanoveniami Paktu stability a rastu a pri rešpektovaní obmedzení daných národnými  rozpočtovými pravidlami. Cieľová hodnota deficitu  v roku 2014 bola preto stanovená na 2,6 % HDP, v roku 2015  na 2,0 % HDP a v 2016  na 1,3 % HDP. "

Rozpočet verejnej správy na obdobie 2016-2018 (.pdf, s. 6) uvádza, že deficit v roku 2015 mohol dosiahnuť až 2,74 % HDP. Na rok 2016 bol určený deficit vo výške 1,93 % HDP, v absolútnom vyjadrení 1 970 395 271 eur (.pdf).

Boris Kollár týmto výrokom kritizoval nedodržiavanie sľubov vlád Roberta Fica ohľadom vyrovnaného rozpočtu a ako príklad uvádzal rozdiel v plánovaných deficitoch rozpočtu. Údaje citoval z grafu, ktorú pripravila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (nižšie).


Dátum zverejnenia analýzy: 08.10.2017
success
error