DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Andrej Kiska

Za ľudí

...čo sa týka samotnej daňovej kontroly, to je predmetom daňového tajomstva...

Prezident Kiska v O5M12 - 02.10.2017
Pravda

Daňová kontrola je podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní predmetom daňového tajomstva. Výrok Andreja Kisku hodnotíme ako pravdivý.

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní upravuje podmienky a postup pri daňovej kontrole. Podľa § 44 ods. 1 tohto zákona prostredníctvom daňovej kontroly „správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov."  Daňová kontrola spadá pod pojem "správa daní" (§ 2 pís. a). 

 § 11 ods.1 zakotvuje, že predmetom daňového tajomstva je akákoľvek informácia týkajúca sa daňového subjektu pri správe daní. Podľa § 11 ods. 2 je daňové tajomstvo „povinný zachovávať každý, kto sa ho dozvedel."   § 11 ods. 5 – 7 zakotvujú prípady, v ktorých nedochádza k porušeniu daňového tajomstva. 

Kauza s firmou Kiska Travel Agency (KTAG) začala v septembri potom, čo médiá zaznamenali anonymné podnety na chyby v účtovníctve firmy prezidenta Andreja Kisku a jeho brata Jaroslava. Daňová kontrola zistila, že mala firma KTAG v roku 2014 sporné účtovníctvo, potom čo sa pokúsila zaúčtovať výdavky na prezidentskú kampaň do nákladov, no rozdiel 27 000€ okamžite doplatila.

Dátum zverejnenia analýzy: 01.10.2017
success
error