DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vláda vytvorí podmienky na skvalitnenie prípravy obyvateľstva na obranu štátu vo výchovno-vzdelávacom procese a podporí zvyšovanie vlastenectva a branného povedomia občanov SR v duchu národných a vojenských tradícií.

27.09.2017
Neoveriteľné

Znovuzavedenie brannej výchovy do škôl ako nástroj výchovy k vlastenectvu videlo niekoľko ministrov nominovaných SNS. V máji 2017 sa v tomto duchu vyjadril minister obrany Peter Gajdoš. Myšlienku podporil aj vtedajší minister školstva (nominant SNS) Peter Plavčan: "Hľadáme možnosti, ako znovu zaviesť samostatný vyučovací predmet branná výchova. Považujeme to za veľmi dôležité najmä v oblasti prevencie extrémizmu. V tomto smere spolupracujeme aj s ministerstvom obrany tak, aby sme našli najlepší model riešenia". V súčasnosti sú brannej výchove venované cvičenia, prípadne kurzy.

Nápad brannej výchovy a výchovy k vlastenectvu pochádza od národniarov, hovorkyňa rezortu obrany za iniciátora myšlienky označila predsedu SNS, Andreja Danka. Myšlienka získala podporu aj ministerky Lubyovej (po odchode Plavčana). Rezort školstva pre Aktuality.sk v septembri 2017 odpísalo toto: "Uvedené témy by mali byť rozpracované v platných štátnych vzdelávacích programoch vo forme výkonových štandardov. Branná výchova by mala byť naďalej ako prierezová téma súčasťou iných predmetov, nie ako samostatný predmet". Už koncom septembra 2017 sa hovorilo pritom o tom, že branná výchova ako nový predmet môže byť zavedená od školského roku 2019/2020. Predmet by sa mal dostať do rozvrhu tried druhého stupňa základných škôl a stredných škôl. O realizácii tejto zmeny rokovali koncom septembra 2017 predstavitelia rezortu obrany, vnútra a školstva, a taktiež Štátneho pedagogického ústavu a niekoľkých univerzít. Pracovná skupina zodpovedná pre prípravu predmetu mala predložiť prvé návrhy do konca novembra 2017. V akom stave je príprava v súčasnosti, nie je známa.

Ak branná výchova sa dostane do osnov ako samostatný predmet, vyučovať by ju mali telocvikári, ktorých bude treba doškoliť a pripraviť na túto výzvu. Taktiež je pravdepodobné aj vytvorenie nového študijného programu pre učiteľov telesnej a brannej ýchovy. (zdroj: Pravda)

Dátum zverejnenia analýzy: 29.01.2017
success
error