DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Začala sa oprava najfrekventovanejšej cesty v okrese Galanta, medzi obcami Mostová a Čierna Voda. Rekonštrukcia bude financovaná výlučne z vlastných zdrojov TTSK, vo výške 170 tisíc eur.

Trnavský samosprávny kraj - 18.09.2017
Nepravda

Predmetný výrok bol zverejnený 7. septembra v maďarčine na facebookovej stránke Józsefa Berényiho. V tomto svojom výroku tvrdí, že ide o opravu najfrekventovanejšej cesty v okrese Galanta, medzi obcami Mostová a Čierna Voda a zároveň, že samotná oprava bude hradená výlučne z vlastných zdrojov Trnavského samosprávneho kraja (ďalej len „TTSK“) vo výške 170 tis. EUR. S ohľadom na nižšie uvedené fakty hodnotíme výrok Józsefa Berényiho za nepravdivý.

Na Slovensku bolo v roku 2010 a 2015 vykonané celoštátne sčítanie dopravy. Vo výsledkoch tohto sčítania vôbec nie sú uvedené výsledky intenzity dopravy na ceste III/1356, ktoré prechádza obcami Mostová a Čierna Voda. Na základe tohto je predpoklad, že táto cesta zrejme nie je najviac frekventovanou cestou v okrese Galanta, inak by bola intenzita dopravy na nej vyhodnotená ako tomu bolo napr. v prípade cesty III/1355 (.pdf, s. 6).

V správe zverejnenej na stránke mynitra.sme je uvedené, že TTSK plánovalo investovať 170 tis. EUR do rekonštrukcie komunikácie v jeho správe, ale ide o komunikáciu II/573 medzi obcami Šoporňa a Dlhá nad Váhom, ktorá patrí medzi jednu z najviac vyťažených komunikácii v okrese (.pdf, str. 4).

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error