DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rastislav Trnka

Čiže tu teraz budeme mať stav, že niekto jeho úrad (KSK, pozn.) preberie s dlhom len za tento rok 60 miliónov eur

Košický samosprávny kraj - 14.09.2017
Nepravda

Podľa posledného Monitoringu stavu a vývoja dlhu Košického samosprávneho kraja (KSK) bol v júli 2017 celkový dlh kraja aj s úvermi 39 816 850 €, čo predstavuje mieru zadĺženosti 22,45 %. Výrok Rastislava Trnku preto hodnotíme ako nepravdivý.


Vývoj dlhu KSK spolu s popisom záväzkov, ktoré kraj má, je uvádzaný v Monitoringu stavu a vývoja dlhu KSK, ktorý je aktualizovaný každý mesiac, ako aj v záverečnom účte kraja, ktorý popisuje záväzky a dlh kraja podrobnejšie a zhodnocuje finančnú situáciu KSK za uplynulý kalendárny rok. Podľa záverečného účtu za rok 2016 (.pdf, s. 76) bol na konci roka 2006 kraju poskytnutý dlhodobý úver z Európskej investičnej banky vo výške 45 459 810,19 €, ktorý je splatný do marca 2036. Kraj tiež spláca jeden krátkodobý a jeden dlhodobý úver, ktoré mu poskytla Slovenská sporiteľňa. Okrem spomínaných úverov má kraj krátkodobé záväzky za stavebné úpravy ciest, ktoré má vo vlastníctve, financované cez PPP projekty a za odkúpené pohľadávky, týkajúce sa povodní. Tieto záväzky predstavujú 6 404 167,17 €.
 
Konkrétne celkové vyčíslenie dlhu presnejšie definuje už spomínaný dokument "Monitoring stavu a vývoja dlhu KSK v roku 2017" (.pdf), ktorý porovnáva stav dlhu KSK v jednotlivých mesiacoch s jeho stavom na konci rokov 2015 a 2016. Podľa tohto dokumentu bol ešte na konci roku 2015 dlh KSK vo výške 67 174 267 €, no o rok neskôr predstavovala jeho celková výška už len 47 522 460 € a klesajúcu tendenciu možno pozorovať aj v priebehu roka 2017 - v júni a júli 2017 klesla celková suma dlhu pod 40 miliónov eur, čo sa zásadným spôsobom odlišuje od sumy, ktorú deklaroval vo svojom výroku Trnka. V uvedených vyčísleniach dlhu sú navyše započítané všetky úvery, ktoré kraj v súčasnosti spláca.

Dátum zverejnenia analýzy: 18.07.2017
success
error