DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Sú pravicové strany, ktoré tvrdia na Slovensku, že minimálna mzda by nemala byť.

Fico v TA3 - 11.09.2017
Pravda

Za zrušenie minimálnej mzdy na Slovensku sa momentálne najviac zasadzujú dve pravicové politické strany. Strana Sloboda a Solidarita chce v rámci svojho volebného programu Agenda 2020 (.pdf, s. 11) nahradiť minimálnu mzdu odvodovým bonusom. Na druhej strane Demokrati Slovenska deklarujú vo svojich Programových prioritách zrušenie minimálnej mzdy pre zamestnancov len so základným stupňom vzdelania. Je potrebné dodať, že z týchto strán môžeme považovať za relevantnú len SaS, DS v parlamentných voľbách 2016 oznámila odstúpenie od volieb a vyzvala svojich priaznivcov voliť stranu SaS. Výrok Roberta Fica hodnotíme ako pravdivý.


Sloboda a Solidarita predstavila pred parlamentnými voľbami 2016 volebný program s názvom Agenda 2020 (.pdf, s. 11), kde v časti 3. Trh práce a zamestnávanie v sekcii Zákonník práce pre lepšie zamestnávanie a vyššie platy uvádza: "Minimálnu mzdu nahradíme odvodovým bonusom"Rovnakú formuláciu využíva strana v dokumente Agenda 2020 - 6 krokov, aby sa doma oplatilo pracovať, podnikať a žiť (.pdf, s. 8). Širšiu interpretáciu opatrenia strana popisuje na svojej webovej stránke v rámci sekcie Práca dospelým, vzdelanie deťom z roku 2012. V bode 29 uvádza strana: "Chceme docieliť, aby inštitút minimálnej mzdy nebránil vzniku pracovných miest predovšetkým na východe krajiny a v prípadoch nízko kvalifikovanej, resp. nekvalifikovanej pracovnej sily. Preto navrhneme zrušiť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, a tým zrušiť inštitút minimálnej mzdy ako takej, ako aj novelizovať Zákonník práce, v ktorom sa vypustí § 121 sadzby minimálnych mzdových nárokov. Tieto zmeny by sa však mali realizovať vo väzbe na zmeny v hmotnej núdzi a zákona o službách zamestnanosti (projekt „Práca namiesto dávok“)".

V rámci samotných členov strany Sloboda a Solidarita vystupuje najvýraznejšie proti minimálnej mzde jej predseda Richard Sulík. V článku z roku 2014 navrhol zrušiť minimálnu mzdu a vytvoriť súbeh medzi sociálnou dávkou a mzdou. "Konkrétne to znamená, že ak niekto nerobí nič, dostane od štátu sociálnu dávku (povedzme vo výške životného minima) ale ak pracovať začne, štát mu túto dávku nezoberie, ale len začne mierne znižovať. Dôraz je na „mierne“, lebo dnes je to zníženie o 75% a to je príšerne veľa. Ak by sa ale životné minimum (cca 200 eur) znižovalo len o 10 percent (a nie 75 percent) mzdy, tak by to bolo dosť mierne znižovanie na to, aby nedemotivovalo pracovať. Ak teda niekto nerobí vôbec, má životné minimum 200 eur, ak robí za 210 eur, mal by životné minimum 179 eur (200 – 10% z 220) a vlastný príjem 220, teda spolu 389 eur (pred zdanením)."

Strana Demokrati Slovenska uvádza vo svojom dokumente Programové priority Demokratov Slovenska v bode Výkonná ekonomika nasledovné: "Pre zamestnancov bez odbornej kvalifikácie, t.j. len so základným stupňom vzdelania zrušíme minimálnu mzdu, aby sa mohli zamestnať aj za nižšiu mzdu, ale bez straty nároku na sociálne dávky".

Predseda strany Ľudovít Kaník na margo občanov bez odbornej kvalifikácie konštatoval, že "za 405 eur hrubej mzdy plus ďalšie odvody ich nikto nezamestná na to, aby im pozametal dvor alebo pásol kozy. Jednoducho, tá mzda je príliš vysoká a tí ľudia sú odsúdení byť v čiernej ekonomike alebo byť trvalo nezamestnaní. Ak im nezoberieme sociálne dávky, bola by to motivácia, lebo by neprišli o sociálne dávky a získali by možnosť zárobku. Vznikla by tak motivácia pracovať".

Dátum zverejnenia analýzy: 10.09.2017
success
error