DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Máme jeden z najvyšších hospodárskych rastov, Slovensko a Česká republika patria ku krajinám EÚ, ktoré majú tak vysoký hospodársky rast, že tvoria s ďalšími pár krajinami ťahúňa ekonomiky v Európe a dnes každý konštatuje, že keby región V4 tak dobre neťahal, ako ťahá v posledných dvoch, troch rokoch, tak celá eurozóna a celá EÚ by mala problém s hospodárskym rastom.

Fico v TA3 - 11.09.2017
Zavádzajúce

Výška nárastu hrubého domáceho produktu (HDP), ktorým zvykneme vyjadrovať hospodársky rast štátu, je v prípade Slovenska i v Českej republiky skutočne nadpriemerná (v porovnaní s priemerom Európskej únie a eurozóny). Priemerný nárast HDP v krajinách Európskej únie bol za druhý kvartál 2017 2,2 % a v krajinách eurozóny 2,3 %, pričom Slovenská republika dosiahla 3,1 % a Česká republika 4,5 %. Napriek rýchlemu rastu však dosahujú podpriemernú hodnotu celkového reálneho HDP. Podľa údajov (US dollars/capita) OECD z roku 2016 predstavuje slovenské HDP 30 619, české HDP 35 127,4 a priemerné v EÚ 39 632,3. Výrok Roberta Fica preto považujeme za zavádzajúci.


Hospodársky (alebo inak nazývaný aj ekonomický) rast predstavuje nárast schopnosti ekonomiky štátu produkovať tovar či služby za daný čas (zvyčajne je to jeden rok), často sa k nemu referuje ako k indikátoru nárastu bohatstva štátu za dané obdobie. Tradične sa však na vyjadrenie ekonomického rastu používa nárast hrubého domáceho produktu (HDP). "Hrubý domáci produkt je „základný ukazovateľ výkonnosti ekonomiky, ktorý vyjadruje hodnotu všetkých tovarov a služieb, ktoré sa v krajine vyprodukovali v danom roku“.

Nárast HDP Slovenskej republiky predstavoval v druhom kvartáli roku 2017 v porovnaní s druhým kvartálom roku 2016 3,1 % a nárast HDP Českej republiky 4,5 %. Tieto výsledky publikoval EUROSTAT 16. augusta 2017. (.pdf, s. 2) Údaje EUROSTAT-u o náraste HDP všetkých krajín V4 za posledné štyri kvartály sú uvedené v tabuľke nižšie.
Vzhľadom sa výsledky môžeme skutočne považovať Slovensko, Českú republiku i zvyšné krajiny V4 za štáty s nadpriemerným hospodárskym rastom, keďže priemer medziročného nárastu HDP v krajinách Európskej únie bol k druhému kvartálu 2017 2,2 % a v krajinách eurozóny na 2,3 %. 
Je však zavádzajúce naznačovať, že vysoký nárast HDP svedčí o vysokej celkovej hodnote HDP. Z hľadiska hodnoty reálneho hrubého domáceho produktu podľa OECD predstavuje totiž HDP Českej republiky 35 127,4 amerických dolárov na jedného obyvateľa a HDP Slovenskej republiky je 30 619 amerických dolárov na jedného obyvateľa. Priemer krajiny Európskej únie je však 39 632,3 amerických dolárov na jedného obyvateľa. 


Robert Fico vo výroku používa formulku „každý konštatuje“ v súvislosti s významnou rolou regiónu V4 pri hospodárskom raste EÚ bez uvedenia konkrétnych zdrojov. Odhliadnuc od toho, že je takáto formulácia príliš zovšeobecňujúca, nezaznamenali sme takéto typy výrokov vo verejnom priestore či médiách. Podľa článku autorky Edit Inotai na portáli visegradinsight.eu je síce moderné označovať krajiny V4 ako "motor EÚ", avšak ako spomína ďalej v texte, HDP Visegrádskej skupiny tvorí iba 5,3 % celkového HDP Európskej únie.

Anglická citácia z článku Edit Inotai: "It is quite fashionable to talk about the Visegrad countries as the growth engine of the EU. In times when the South European EU members still struggle with recession and low growth, and even the average growth rate of the EU is under 2 percent, this region seems to be the eminent student: with the exception of Hungary, all three countries could boast with considerably higher growth rates. ... The V4 accounts only for 5,3 percent of the EU’s total GDP, somewhat less than the Netherlands. Productivity is still below EU average. So far, only the Czech Republic has made the jump and is getting closer to the EU average, with 87 percent of GDP/capita. Slovakia is faring well (77%) but Poland and especially Hungary still stand at two-thirds of the EU average."

Označenie „ťahúň“, ktoré Róbert Fico vo výroku používa, je pomerne nejednoznačné. Za „ťahúňa“, v zmysle najrýchlejšieho hospodárskeho rastu, totiž môžeme označiť, podľa výsledkov z augusta 2017, Rumunsko. (.pdf, s. 2) Pri problematike významného činiteľa európskej ekonomiky by sme navyše mali postupovať komplexnejšie a zohľadniť aj celkovú výšku HDP, mieru nezamestnanosti a ďalšie dôležité indikátory, nie iba rýchlosť ekonomického rastu.
Článok „Is Germany Carrying The European Economy?“ z roku 2015 označuje Nemecko za významný katalyzátor európskej ekonomiky. Oceňuje nielen nízku nezamestnanosť, vyrovnaný rozpočet, silný export, ale i štátne opatrenia na zlepšenie trhu. HDP celého regiónu V4 je pritom 4-krát menšie ako je HDP Nemecka (podľa textu z októbra 2016).

Robert Fico sa k ekonomickému rastu Slovenska vyjadruje pomerne často. Demagog.SK už niekoľko jeho výrokov na túto tému spracovával, napríklad tri výroky zo 14. februára 2016, a tiež z 13. marca 2016 a. 26. novembra 2016. Začiatkom júla 2015 sme sa taktiež venovali jeho tvrdení o hospodárskom raste.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.09.2017
success
error