DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...významná časť programového vyhlásenia vlády je naplnená.

Fico v TA3 - 11.09.2017
Pravda

Súčasná vládna koalícia presadila významnú časť nimi deklarovaných opatrení. Nakoľko neubehla ani polovica funkčného obdobia a nepodarilo sa presadiť iba jedno opatrenie, kým množstvo iných áno, hodnotíme výrok ako pravdivý.

O naplnení významnej časti programového vyhlásenia vlády (PVV) predseda vlády hovorí v súvislosti s novými návrhmi vládnej koalície. PVV z apríla 2016 obsahuje 5 hlavných oblastí:

  • Posilniť spoločenskú a politickú stabilitu.
  • Pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia.
  • Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja.
  • Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska.
  • Posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.

PVV obsahuje veľký počet cieľov, rozhodli sme sa vybrať iba tie najviac medializované. Jediným nesplneným cieľom je, že diaľnica z Bratislavy do Košíc v roku 2020 hotová nebude.

Vláda skutočne zmenila systém výpočtu dôchodkov, nastavila pravidelné zvyšovanie platov pedagógov a zmenila disciplinárne hodnotenia sudcov. Zaviedol sa inštitút osobného bankrotu, zverejnenie hodnotenia sudcov a komplexná právna úprava exekučných konaní. Za zmienku stojí aj návrat IC vlakov už v decembri 2016 po ich zrušení z januára 2016 ako jeden z najviac medializovaných sľubov.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.09.2017
success
error