DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Vládna kríza je vtedy, keď prestane fungovať parlament a vláda a nie je väčšina na prijímanie rozhodnutí, ale toto jednoducho nebolo, pretože vláda pravidelne zasadala a zasadá.

Fico v TA3 - 11.09.2017
Pravda

Vládna kríza nie je v slovenskej legislatíve definovaným pojmom, najbližšie k nej je situácia, kedy vláda nie je schopná prijať uznesenie a Národná Rada Slovenskej Republiky jej môže vysloviť nedôveru. Výrok Roberta Fica preto hodnotíme ako pravdivý, k takémuto stavu vo vláde nedošlo a v letných mesiacoch pravidelne zasadala.

Ústava Slovenskej Republiky nespomína pojem vládnej krízy. Podľa šiestej hlavy, druhého oddielu Čl. 114 je vláda zodpovedná Národnej Rade Slovenskej Republiky, ktorá jej môže kedykoľvek vysloviť nedôveru. Podľa šiestej hlavy, druhého oddielu Čl.118 by tak mohla urobiť v prípade, že vláda nie je schopná prijať uznesenie, to znamená že nadpolovičný počet členov vlády nesúhlasí s jeho prijatím. Takáto situácia je najbližšie k tzv. vládnej kríze, k nej však v letných mesiacoch nedošlo.

Robert Fico 10. Septembra 2017 počas relácie V politike tvrdil, že vláda zasadala pravidelne počas údajnej vládnej krízy. Rokovanie vlády sa v priebehu letných mesiacov (júl a august 2017) uskutočnilo štyri krát. V porovnaní s minulým letom (júl a august 2016), kedy vláda zasadla sedem krát, je to menej, no nejedná sa o veľmi výrazný rozdiel.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.09.2017
success
error