DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Béla Bugár

MOST-HÍD

Strana Most-Híd presadila výrazné zvýšenie dôchodkov.

26.08.2017
Pravda

Výrok Predsedu strany Most Híd Bélu Bugára hodnotíme ako pravdivý, naozaj dôjde k výraznému zvyšovaniu dôchodkov oproti minulým rokom. Čiastočne zavádzajúce je tvrdenie, že zmeny presadila strana Most Híd, išlo pravdepodobne o spoločnú iniciatívu celej vládnej koalíc ie.

Strana Most Híd už vo  svojom volebnom programe Občianska vízia (.pdf, s.25) spomínala plány na zvyšovanie dôchodkov, ktoré chce dosiahnuť pomocou posilnenia druhého piliera dôchodkového systému a poskytnutia možnosti programového výberu pre sporiteľov v rámci tohto pilieru. Tieto plán sa jej podarilo presadiť aj do programového vyhlásenia vlády

            Počas vlády strán Smeru-SD, SNS a Most Híd  naozaj dôjde k zvýšeniu dôchodkov vďaka dvom doterajším legislatívnym zmenám. Prvou z nich je zákon z 20. júna 2017 o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, navrhnutý Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Tento zákon stanovuje nový valorizačný mechanizmus, ktorým sa prepočítava zvyšovanie dôchodkov. Vzorec, ktorý bol doteraz využívaný závisel od inflácie, ten súčasný bude závisieť od priemerného mesačného dôchodku. Podľa Ministra práce Jána Richtera prinesie v prípade starobných dôchodkov nárast až o dve percentá. Druhou legislatívnou zmenou týkajúcou sa zvyšovania dôchodkov je zákon o starobnom dôchodkovom sporení z 22. marca, ktorý výraznejšie zvýši dôchodky starodôchodcom. Penzistom, ktorí išli do dôchodku pred 1.januárom 2004 sa dôchodok zvýši o 45 Eur. Tím, ktorí odišli pred rokom 1988 sa zvýši o 25,50 Eur.

            Zákon o sociálnom poistení i zákon o starobnom dôchodkovom sporení navrhla parlamentu vláda, konkrétne Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorej štátnym tajomníkom je člen strany Most Híd Ivan Švejna. Nedá sa jednoznačne povedať koho iniciatívou boli tieto dôchodkové reformy, išlo pravdepodobne o spoločnú iniciatívu koaličných strán. Ivan Švejna mohol aktívne dopomôcť presadiť zákony, no ministerstvo patrí pod Smer-SD. Zvyšovanie dôchodkov mali vo volebnom programe aj koaliční partneri strany Most Híd - Smer-SD (Priority programu pre stranu Smer-SD pre roky 2016-2020) aj SNS (Volebný program pre silný štát 2016-2020) Strana Smer-SD do volieb nevydala obsiahlejší dokument, a tak nie je jasné ako chcela zvyšovanie dôchodkov dosiahnuť. Strana SNS vo svojom programe garantuje podstatné zmeny v dôchodkovom systéme, konkrétne chce posilniť postavenie Sociálnej poisťovne vo vzťahu k dôchodkovému poisteniu. (.pdf, s.13, s.26) V programovom vyhlásení vlády sa ohľadom dôchodkov spoločne zaviazali vytvoriť možnosť programového výberu v II. dôchodkovom pilieri, upraviť valorizáciu dôchodkov aj zvýšiť vianočný príspevok.

            Zmeny v dôchodkovom systéme majú oficiálne platiť od 1.januára 2018, no niektorí penzisti pociťujú ich efekt už teraz. To, že ide o výrazné nevýšenie potvrdzuje štatistika Sociálnej poisťovne. Pri poslednom zvyšovaní dôchodkov sa napríklad nekrátený starobný dôchodok navyšoval z 400,84 Eur (2015)  na 405,78 Eur (2016), s novým mechanizmom valorizácie je priemerný dôchodok momentálne na úrovni 417,57 Eur (k 30.6.2017).  Dátum zverejnenia analýzy: 26.08.2017
success
error